Τροπολογία για τη διευκόλυνση της αντικατάστασης των πληρωμάτων στη ναυτιλία

Τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκολύνει την αντικατάσταση των πληρωμάτων που βρίσκονται στην αλλοδαπή για μεγάλο διάστημα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία παρατείνεται εκ νέου, για τρεις μήνες (από την 1η.10.2021 έως και την 31η.12.2021), για τα πλοία υπό ελληνική σημαία συγκεκριμένων προδιαγραφών, η μη εφαρμογή των προβλεπόμενων απαιτήσεων οργανικής σύνθεσης της οικείας εγκριτικής απόφασης (ελάχιστος αριθμός Ελλήνων ναυτικών) και η μη επιβολή των σχετικών κυρώσεων (καταβολή συνολικών εισφορών με βάση την οργανική σύνθεση).

Οι δυσχέρειες στην αντικατάσταση των πληρωμάτων έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την παλιννόστηση των ναυτικών, των οποίων η σύμβαση εργασίας -ναυτολόγησης έχει λήξει, με αρνητικές συνέπειες στην ψυχική τους υγεία και ως εκ τούτου στην ελκυστικότητα της εικόνας του ναυτικού επαγγέλματος.

Παράλληλα, η εύρυθμη, απρόσκοπτη και ασφαλής δραστηριοποίηση των υπό ελληνική σημαία πλοίων διαταράσσεται, καθόσον ο προγραμματισμός των διαδικασιών και η τήρηση των συνθηκών για τη μετακίνηση και διέλευση των πληρωμάτων και, μάλιστα, ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους μέλους της Ε.Ε., είναι εξαιρετικά δύσκολος και ευμετάβλητος, λόγω των διαρκών και διαφορετικών μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη διεθνώς, για τη διαχείριση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.

Με την άρση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, που αφορούν στην ελληνική ιθαγένεια ή σε ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε., αναμένεται να διευκολυνθούν τόσο ο επαναπατρισμός των Ελλήνων ναυτικών, που βρίσκονται επί των πλοίων έχοντας υπερβεί τον συμβατικό χρόνο ναυτολόγησής τους, όσο και οι σχετικές διαδικασίες εύρεσης και μετακίνησης πληρωμάτων στον λιμένα που επιτρέπεται και είναι εφικτή η αντικατάστασή τους.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here