Ανέτοιμο το παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα

Μπορεί το Bitcoin να βρίσκεται σε διαρκή άνοδο, ωστόσο το παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο για τα περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο.Παρατηρώντας πιο προσεκτικά την παγκόσμια σκηνή, δε φαίνεται να υπάρχει συλλογική αντίδραση από τις ρυθμιστικές αρχές. Ούτε υπάρχει ένα διεθνές πρότυπο ενιαίου μεγέθους για την αντιμετώπιση της αναπτυσσόμενης αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Οι χώρες οι οποίες έχουν αναγνωρίσει αυτήν την καινοτομία ψηφιακών χρηματοοικονομικών στοιχείων, φαίνεται να πραγματοποιούν μια δική τους ρυθμιστική πορεία με μερικά κοινά στοιχεία μεταξύ τους, όπως:

  • Την προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών
  • Τη διατήρηση της ακεραιότητας της αγοράς
  • Τη μείωση της εγκληματικής δραστηριότητας όπως το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που σχετίζονται κρυπτονομίσματα σε παράνομες αγορές.

Οι χώρες του διεθνούς φόρουμ G20 φαίνεται να επικεντρώνονται σε αυτό το τελευταίο σημείο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, βάσει των διεθνών προτύπων που ορίζει η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) η οποία ενεργεί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την αντιμετώπιση της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (CFT). Τον Ιούνιο του 2019, η FATF πρόσθεσε την απαίτηση για τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα AML και CFT. Κάλεσε επίσης τις χώρες της G20 να ηγηθούν σε αυτόν τον τομέα ,εφαρμόζοντας τα αναθεωρημένα πρότυπα στη δικαιοδοσία τους. Αυτό έχει ήδη εφαρμοστεί σε πολλές χώρες.

Σε μια έκθεση της ΕΕ που δημοσιεύθηκε πέρυσι τον Απρίλιο με τίτλο «Crypto-asset – Βασικές εξελίξεις, ανησυχίες και απαντήσεις περί κανονιστικού πλαισίου», οι συγγραφείς τονίζουν στο Κοινοβούλιο της ΕΕ ότι μια ενιαία προσέγγιση τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ είναι θεμελιώδης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι οι πρωτοβουλίες ευθυγραμμίζονται με ένα διεθνές πρότυπο για να αποφευχθεί ένα ρυθμιστικό αρμπιτράζ.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης συγκεκριμένα ότι η συμβολή της ΕΕ στα διεθνή πρότυπα της FATF πρέπει να συνεχιστεί και ότι «η ΕΕ θα μπορούσε να κάνει περισσότερα». Φαίνεται ότι οι ρυθμιστικές αρχές στα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν προχωρήσει μπροστά με δικές τους δικαιοδοσίες. Για παράδειγμα, η Γαλλία ζήτησε από όλους τους παρόχους υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να εγγραφούν στο Autorité des Marchés Financiers (AMF) και στο Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) βάσει του νόμου PACTE. Συγκριτικά, το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και αποχώρησε από την ΕΕ, ακολούθησε επίσης και εξέδωσε απαιτήσεις εγγραφής σε εταιρείες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα .

Η συμβολή των FATF και G20 στη διεθνή ρύθμιση και νομοθεσία για τα περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων ρυθμίσεων σε αυτήν την αγορά. Προς το παρόν, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο ρυθμιστικό πλαίσιο των κρυπτονομισμάτων.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here