Βόρεια Εύβοια: Ξεκινούν «έργα-φωτοδότες» τον Μάρτιο του 2022 – Τι περιλαμβάνουν, ποιοι τα ανέλαβαν

Μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 που κατέκαψαν το μεγαλύτερο μέρος των δασών, ο κ. Σταύρος Μπένος ορίστηκε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη επικεφαλής ενός καινοτόμου σχεδίου για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας.

Το Σχέδιο αυτό με τίτλο «Το νέο δάσος: Στο κέντρο της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης» έχει ολιστικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και το όχημα για την υλοποίησή του είναι το σπουδαίο εργαλείο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.), που δεσπόζει στο Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό ανατέθηκε το συνολικό Master Plan που θα εδράζεται θεσμικά στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Είναι απαραίτητο τη συνολική μελέτη Master Plan να πλαισιώνει μία συνοδευτική μελέτη εξειδίκευσης, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την ορθή επιλογή των έργων- «φωτοδοτών» από όλο το φάσμα των μελετών του προγράμματος. Τα «έργα-φωτοδοτες» ξεκινούν να υλοποιούνται σταδιακά από τον Μάρτιο του 2022.

Τα έργα-«φωτοδότες» θα επιλεγούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας σε συνεργασία με την μελετητική ομάδα του Master Plan και θα αποτελέσουν το παράδειγμα ως προς τον τρόπο ωρίμανσης και υλοποίησης για τα υπόλοιπα έργα – δράσεις που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Κυρίως, όμως, θα είναι οι «τροχιοδείκτες», ώστε οι πολίτες της Β. Εύβοιας την άνοιξη του 2022 να δουν εικόνες του μέλλοντος της περιοχής τους.

Για την υλοποίηση των έργων φωτοδοτών θα γίνει χρήση της διάταξης του άρθρου 3Α του Ν. 4182/2013, όπου δίνει τη δυνατότητα στον κάθε χορηγό των έργων φωτοδοτών να ορίζει τον ανάδοχο του έργου, καθώς επίσης και να παρακολουθεί την πορεία του έργου σε κάθε στάδιό του.

1. Περιγραφή Έργων Φωτοδοτών

1. Διαδημοτικός Αναπτυξιακός Οργανισμός Τη διακυβέρνηση του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Β. Εύβοιας σχεδιάζουμε να αναλάβει ένας Διαδημοτικός Αναπτυξιακός Οργανισμός (DMO), ο οποίος θα έχει έδρα στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, στο Γυάλινο Κτίριο. Θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος και θα μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών να διατηρεί υψηλή ποιότητα.

2. Πολυδύναμα Κ.Ε.Π. στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης και Αγ. Άννας

Στόχος είναι η δημιουργία δύο πολυδύναμων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (Κ.Ε.Π.), ένα σε κάθε Δήμο της Βόρειας Εύβοιας. Συγκεκριμένα στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού το νέο Κ.Ε.Π. θα εγκατασταθεί στο χωριό Βασιλικά στο παλαιό Κοινοτικό Κατάστημα και στον Δήμο Μαντουδίου- Λίμνης και Αγίας Άννας στο παλαιό Δημαρχείο της Αγ. Άννας (ισόγειο, αίθουσα οικονομικής υπηρεσίας).

Επιδιώκουμε να δημιουργηθεί ένα μοναδικό σημείο επαφής των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας με το κράτος. Η καινοτομία των πολυδύναμων αυτών Κ.Ε.Π. είναι ότι η συλλογή των δικαιολογητικών ή των πιστοποιητικών που θα χρειάζονται οι πολίτες θα συγκεντρώνονται από τους εκπαιδευμένους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. Ουσιαστικά τα πολυδύναμα αυτά Κ.Ε.Π. θα λειτουργούν ως «υποκαταστήματα» του Κράτους. Θα υπάρχουν προθεσμίες διεκπεραίωσης με την αντίστοιχη αποζημίωση του κάθε πολίτη σε περίπτωση που δεν τηρείται η σχετική προθεσμία, ενώ παράλληλα ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει συνεχείς ενημερώσεις, με ψηφιακά μέσα, για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αίτημά/υπόθεσή του. Επίσης, με τα πολυδύναμα Κ.Ε.Π. στόχος είναι η δημιουργία και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», μέσω του οποίου θα εξυπηρετείται και ο πιο «απομακρυσμένος» πολίτης παρέχοντάς του «πρόσβαση» στο Κράτος.

3. Κέντρο Χωρικού Σχεδιασμού στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης και Αγ. Άννας

Οι μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά έχουν δημιουργήσει ένα πεδίο υψηλής επικινδυνότητας σε μελλοντικά φυσικές καταστροφές στη Β. Εύβοια. Το γεγονός αυτός σε συνάρτηση με την οξυνόμενη κλιματική κρίση, επιβάλλουν μια συνολική ανασυγκρότηση του παραγωγικού και περιβαλλοντικού μοντέλου των δύο δήμων, και κατ’ επέκταση ριζική αναμόρφωση του υφιστάμενου τρόπου χωρικής οργάνωσης (χρήσεις γης, οικισμοί, υποδομές κλπ.). Ο αναγκαίος ολιστικός σχεδιασμός διέρχεται και μέσα από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Τα διαθέσιμα σήμερα πολεοδομικά εργαλεία πρώτου επιπέδου είναι το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο (ΤΠΣ) και το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο (ΕΠΣ).

Συνεπώς, έχουν ανατεθεί δύο μελέτες για τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης και Αγ. Άννας, διακριτά αλλά που θα εκπονηθούν με συντονισμό, χρονικό και θεματικό, μεταξύ τους, καθώς και με τις υπόλοιπες μελέτες και δράσεις που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του ολιστικού σχεδιασμού της Βόρειας Εύβοιας.

Η μεγάλη μεταρρύθμιση των μελετών αυτών είναι η δημιουργία δύο Καθολικών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τα οποία θα θέτουν τους κανόνες για όλο το εύρος της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των προστατευόμενων περιοχών. «Φρουρός» για την σωστή εφαρμογή και επιτήρησή τους θα είναι η πρωτοβάθμια Διοίκηση, δηλαδή οι Δήμοι.

Συνεπώς, στόχος μας είναι η δημιουργία δύο Κέντρων Χωρικού Σχεδιασμού, ένα σε κάθε Δήμο. Συγκεκριμένα στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού στο Γυάλινο Κτίριο και στο Δήμο Μαντουδίου – Αγ. Άννας και Λίμνης στο Δημαρχείο του Μαντουδίου. Συμβολικά, σήμερα έχουν εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δημαρχείων, οι μελετητικές ομάδες μέχρι το τέλος των μελετών.

4. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια» Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας υλοποιείται το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια».

Το πρόγραμμα αποτελεί πρόταση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας, η οποία βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και σχεδιάστηκε με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές από τις δασικές πυρκαγιές και με σκοπό:

• τη συνειδητοποίηση από τους μαθητές της αξίας του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος για έναν τόπο, καθώς και της εθελοντικής προσφοράς με στόχο την αειφορία,

• τη συνεργασία των σχολείων με τα σχολεία της Βόρειας Εύβοιας,

• την παιδαγωγική διδακτική κοινωνικοσυναισθηματικής υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, φιλοδοξούμε την διενέργεια ολιγοήμερων σχολικών εκδρομών από όλα τα σχολεία της χώρας, προκειμένου οι μαθητές:

• να βιώσουν από κοντά τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής,

• να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη ανάπτυξης διαχειριστικών πρακτικών σε ατομικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τα οποία και εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής, οδηγούν σε μεγάλες καταστροφές,

• να συνεργαστούν επιτόπου με ειδικούς που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν έννοιες, όπως είναι η αειφορική διαχείριση των δασών, οι κίνδυνοι των δασικών οικοσυστημάτων, οι χρήσεις γης και να δουν από κοντά κατασκευές αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων κ.ά.,

• να γνωρίσουν επαγγελματίες που ζουν από το δάσος, όπως οι ρητινοσυλλέκτες, οι μελισσοκόμοι, οι καρβουνοπαραγωγοί, Επιπλέον, για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των σχολείων αλλά και την καλύτερη προβολή των τουριστικών καταλυμάτων, πρόκειται να δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη πλατφόρμα διαχείρισης κρατήσεων και προβολής των καταλυμάτων, αλλά και των στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος.

5. Προστασία Οικισμών από φωτιά στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης και Αγ. Άννας

Η προστασία οικισμών από φωτιά αναδείχθηκε σε μείζον θέμα μετά τις φωτιές του 2007, όταν κάηκαν πολλοί κάτοικοι οικισμών, κυρίως στην Πελοπόννησο και Εύβοια. Στόχος μας είναι, εκτός από την προστασία του Δάσους και η προστασία της υλικής περιουσίας των πολιτών. Συγκεκριμένα είναι απαραίτητο η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών όταν έχουμε ζώνες μίξης δασών-οικισμών. Ο συνδυασμός κατασκευής γύρω από τους οικισμούς, αντιπυρικών ζωνών και ενεργητικής δασοπυρόσβεσης, είναι μια δαπάνη που αφορά καθαρισμό της αντιπυρικής ζώνης και φύτευσή της με τα κατάλληλα φυτά, την κατασκευή αποθηκών νερού, πιεστικών συστημάτων για το εκτοξευόμενο νερό, κατασκευή αυτοματισμών για την λειτουργία της ενεργητικής δασοπυρόσβεσης.

Το παραπάνω εγχείρημα, ύστερα από απόφαση των Δημάρχων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ. Άννας, θα πραγματοποιηθεί, ως αφετηρία στο χωρίο Γούβες (χάρτης: https://cutt.ly/KTi1Qc2 ) και στο χωριό Κεραμεία (χάρτης: https://cutt.ly/yTi1SDR) αντίστοιχα.

6. Δομές Υγείας

Στον τομέα της Υγείας επιθυμούμε, με πρωτοβουλία του Διοικητή 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας και των Δημάρχων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ. Άννας, να υλοποιήσουμε δύο διακριτά έργα και στους δύο Δήμους, τα οποία θα αναβαθμίσουν την περίθαλψη και την ποιότητα ζωής των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας. Συγκεκριμένα για τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού προτείνουμε την αγορά ενός ψηφιακού μαστογράφου με διαγνωστικό σταθμό επεξεργασίας, σύστημα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων pacs και δυνατότητα αναβάθμισης με τομοσύνθεση. Επίσης για τον Δήμο Μαντουδίου- Λίμνης- Αγ. Άννας επιδιώκουμε την αγορά ενός σύγχρονου ασθενοφόρου αυτοκινήτου προνοσοκομειακής φροντίδας, το οποίο θα ανταποκρίνεται σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

7. Συντήρηση, Σήμανση και Ανάδειξη Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών στην Περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

Στόχος του έργου «Συντήρηση, Σήμανση και Ανάδειξη Σηματοδοτημένων Πεζοπορικών Διαδρομών στην Περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» είναι η προσέλκυση στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ενδιαφέρονται για εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως η πεζοπορία και η ορειβασία. Οι προτεινόμενες σηματοδοτημένες πεζοπορικές διαδρομές αναπτύσσονται σε όλες τις περιοχές του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, με έμφαση στις ορεινές, αγροτικές και μειονεκτικές (από τουριστικής πλευράς) περιοχές, καθώς και σε περιοχές μακριά από την παραθαλάσσια ζώνη με την έντονη τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των μικρών χωριών που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές.

8. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Κοινότητα Φαράκλας

Ένα σημαντικό και σπουδαίο έργο είναι η δημιουργία ενός Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στην Κοινότητα Φαράκλας, στον Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης και Αγ. Άννας. Στόχος είναι τα παιδιά να υιοθετήσουν τον ρόλο του οδηγού, σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, και του πεζού διδάσκοντας βιωματικά τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας, τη σημασία των πινακίδων και της σωστής κυκλοφοριακής συμπεριφοράς.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here