Ατοπική δερματίτιδα: Συσχέτιση της δερματικής πάθησης με διαφορές στην παιδική ανάπτυξη

Η ατοπική δερματίτιδα σχετίζεται με μικρότερο ανάστημα, υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) και χαμηλότερο βάρος στην πρώιμη παιδική ηλικία, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στις 17 Νοεμβρίου στο JAMA Dermatology. Ο Matthew N. Nicholas, M.D., από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο και οι συνεργάτες του εξέτασαν τις συσχετίσεις της ατοπικής δερματίτιδας με το ύψος, τον ΔΜΣ και το βάρος σε όλη την παιδική ηλικία σε μια μελέτη διαμήκους κοόρτης. Στη μελέτη πήραν μέρος παιδιά ηλικίας 5 ετών ή μικρότερα, τα οποία παρακολούθησαν μέχρι την εφηβεία από τον Ιούνιο του 2008 έως τον Φεβρουάριο του 2021.

Λεπτομέρειες για την μελέτη

Η ανάλυση περιελάμβανε 10.611 παιδιά που παρακολουθήθηκαν για μία διάμεσο που έφτασε τους 28,5 μήνες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 17,3% των παιδιών είχαν ατοπική δερματίτιδα κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Σε σύγκριση με τα παιδιά χωρίς ατοπική δερματίτιδα, παρατηρήθηκαν συσχετίσεις για την ατοπική δερματίτιδα με χαμηλότερη βαθμολογία z μήκους για την ηλικία, υψηλότερη βαθμολογία z BMI και χαμηλότερη βαθμολογία βάρους για την ηλικία (−0,13, 0,05 και −0,07, αντίστοιχα). Επομένως έχει διαπιστωθεί ότι η ατοπική δερματίτιδα ενδέχεται να διαδραματίσει ρόλο στην γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού. Μάλιστα, αυτή η επίδραση τείνει να εξασθενεί καθώς αυξάνεται η ηλικία.

Ανάλογα με την ηλικία, οι συσχετίσεις μεταξύ της ατοπικής δερματίτιδας και του ύψους και του ΔΜΣ διέφεραν. Σε κάθε περίπτωση, υπήρξε μείωση κατά την ηλικία των 14 και 5,5 ετών, αντίστοιχα. Μετά την προσαρμογή για τις συμμεταβλητές, τα παιδιά με έναντι εκείνων χωρίς ατοπική δερματίτιδα ήταν 0,5 cm πιο κοντά με 0,2 περισσότερες μονάδες ΔΜΣ στην ηλικία των 2 ετών και ήταν 0,6 cm μικρότερα χωρίς διαφορά στο ΔΜΣ στην ηλικία των 5 ετών. Όσον αφορά το βάρος, δεν υπήρχαν ενδείξεις αλληλεπίδρασης μεταξύ ατοπικής δερματίτιδας και ηλικίας. «Απαιτούνται προοπτικές μελέτες με μεγαλύτερους χρονικούς ορίζοντες για τη μέτρηση μακροπρόθεσμων συσχετίσεων και για την αξιολόγηση των πιθανών μεσολαβητικών επιδράσεων της σοβαρότητας της νόσου της ατοπικής δερματίτιδας, της σχετικής διαταραχής του ύπνου και της θεραπείας», γράφουν οι συγγραφείς.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here