Προϋπολογισμός 2022: Αβεβαιότητες λόγω πανδημίας βλέπει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής

Σημαντικές αβεβαιότητες που προέρχονται από την ανησυχητική εξέλιξη της πανδημίας βλέπει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στην γνώμη που διατύπωσε για την Εισηγητική Έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 και την οποία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής η εισηγητική έκθεση Προϋπολογισμού 2022 παρουσιάζει οριακές αλλαγές σε σχέση με το προσχέδιο.

Ο εκτιμώμενος ρυθμός μεγέθυνσης του τρέχοντος έτους έχει αυξηθεί στο 6,9% (έναντι 6,1% στο προσχέδιο), ενώ η πρόβλεψη για το 2022 έχει παραμείνει αμετάβλητη στο 4,5%. Όσον αφορά στα δημοσιονομικά στοιχεία, για το 2022 προβλέπεται μια αύξηση των εσόδων σε σχέση με το 2021 κατά 5 δισ. ευρώ (έναντι 4,6 δισ. ευρώ στο προσχέδιο) και μια μείωση δαπανών κατά 4,65 δισ. ευρώ (έναντι 6,35 δισ. ευρώ στο προσχέδιο).

Κατά συνέπεια, η έκταση της δημοσιονομικής προσαρμογής του 2022 περιορίζεται στα 9,66 δισ. ευρώ (5,7% του ΑΕΠ) έναντι 10,98 δισ. ευρώ (6,3% του ΑΕΠ) του προσχεδίου, και το πρωτογενές αποτέλεσμα του 2022 αναμένεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα 2,68 δισ. ευρώ (1,4% του ΑΕΠ) έναντι 2,03 δισ. ευρώ (1,1% του ΑΕΠ) που προέβλεπε το προσχέδιο.

«Η υλοποίηση των προβλεπόμενων δημοσιονομικών μεγεθών εμπεριέχει σημαντικές αβεβαιότητες που προέρχονται από την ανησυχητική εξέλιξη της πανδημίας (με τη χώρα μας να παραμένει στις χειρότερες ευρωπαϊκές θέσεις όσον αναφορά τις υγειονομικές επιπτώσεις και την πορεία των εμβολιασμών), τις ενδεχόμενες μόνιμες απώλειες της ύφεσης που προκάλεσε η πανδημία, το βαθμό ικανότητας των φορολογούμενων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και, τέλος, την πιθανότητα μεταστροφής της νομισματικής πολιτικής εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων», αναφέρει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής.

Κατά το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής το πρόσθετο στοιχείο που περιλαμβάνει η εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2022 είναι η πλήρης παρουσίαση των δημοσίων δαπανών σε όρους προγραμμάτων και λειτουργικής ταξινόμησης (classification of the functions of government – cofog), κάτι που αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την κατανομή των δημόσιων πόρων μεταξύ εναλλακτικών χρήσεων, και προσφέρει μια τεκμηρίωση που μπορεί να συνεισφέρει στην αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής συζήτησης για το προϋπολογισμό.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση της παρουσίασης των επιδόσεων του προϋπολογισμού έτους 2022 για όλους τους φορείς της κεντρικής διοίκησης αποτελεί θετική εξέλιξη. Αυτό διότι θα βοηθήσει ώστε στα επόμενα έτη να διαμορφωθούν νέοι κανόνες ψήφισης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του προϋπολογισμού ώστε να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται με βάση τις επιδόσεις τους οι δράσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους δημόσιους πόρους. Επιπλέον, η σταδιακή ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό θα βοηθήσει στην απεικόνιση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προγραμμάτων και δράσεων των δημόσιων πολιτικών.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here