Φορολογικές εκπτώσεις για εισηγμένες και μη λόγω αυξήσεων κεφαλαίων

Φορολογικές εκπτώσεις θα έχουν οι Τράπεζα Πειραιώς, Αlpha Bank, ΔΕΗ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Optima Bank και πολλές άλλες μεγάλες και μικρότερες επιχειρήσεις, εισηγμένες και μη που προχώρησαν σε αυξήσεις κεφαλαίου το 2021.

Αυτό διότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους.

Ειδικότερα, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος δεν προβλέπει συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών προς έκπτωση, αλλά θεσπίζει τις γενικές προϋποθέσεις που πρέπει μία δαπάνη να πληροί για να εκπέσει νόμιμα, δηλαδή (α) να πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, (β) να αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής να μην κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας και (γ) να εγγράφεται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιείται και να αποδεικνύεται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική διοίκηση διευκρίνισε προ ημερών ότι το γεγονός ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα για την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου καταχωρούνται στα τηρούμενα από αυτά βιβλία μειωτικά της καθαρής τους θέσης, δεν επηρεάζει την φορολογική μεταχείριση των δαπανών αυτών, οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους.

Με απλά λόγια, η έκπτωση των εν λόγω δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here