Εικόνα σώματος σεξ: Η σεξουαλική δραστηριότητα επηρεάζει σημαντικά την αυτοεικόνα

Ως εμμηνόπαυση ορίζεται η οριστική διακοπή της εμμήνου ρύσεως που προκύπτει από την απώλεια της λειτουργίας των ωοθηκών και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει το τέλος της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας. Μαζί με τη σταδιακή μείωση των οιστρογόνων και της προγεστερόνης, που οδηγεί σε πλήρη ωοθηκική ανεπάρκεια και εμμηνόπαυση, οι γυναίκες βιώνουν σωματικές, ψυχοκοινωνικές ή σεξουαλικές αλλαγές. Μέχρι το έτος 2030, θα υπάρχουν 1,2 δισεκατομμύρια εμμηνοπαυσιακές και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες στον κόσμο.

Οι φυσιολογικές αλλαγές μετά την εμμηνόπαυση μπορεί να αλλάξουν την εικόνα του σώματος κατά την μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο της ζωής τους. Η δυσαρέσκεια με την εικόνα του σώματος μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην σεξουαλική λειτουργία των γυναικών. Μια πρόσφατη μελέτη στόχευσε στο να αξιολογήσει τη σχέση μεταξύ εικόνας σώματος και σεξουαλικής λειτουργίας κατά την μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο. Η εικόνα σώματος είναι αποτελεσματική στη σεξουαλική λειτουργία και ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη σε μελλοντικά προγράμματα προαγωγής της υγείας μετά την εμμηνόπαυση.

Λεπτομέρειες για την μελέτη

Η μελέτη διεξήχθη σε 231 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που ήταν σε εμμηνόπαυση τα τελευταία 5 χρόνια, ηλικίας > 40 ετών, και αναφερόμενες σε κέντρα υγείας στην Τεχεράνη. Οι συμμετέχοντες στρατολογήθηκαν με τη μέθοδο της δειγματοληψίας πολλαπλών σταδίων. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας 3 ερωτηματολόγια συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικο-δημογραφικών, της εικόνας σώματος Fisher και του δείκτη γυναικείας σεξουαλικής λειτουργίας (FSFI). Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας SPSS 24 και πολλαπλή παλινδρόμηση, Mann-Whitey, Pearson και Spearman τεστ συσχέτισης.

Στη μελέτη συμμετείχαν διακόσιες τριάντα μία μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 52,53 ± 5,32 (μέσος όρος ± SD) ετών. Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση του FSFI και του BI των γυναικών ήταν αντίστοιχα 19,59 ± 11,11 (εύρη 1,2–36) και 155,43 ± 37,09 (εύρος από 46 έως 230). Σύμφωνα με το FSFI, αναφέρθηκε το 62,8% της γυναικείας σεξουαλικής δυσλειτουργίας (FSD). Υπήρχαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των βαθμολογιών του συνόλου και όλων των τομέων του FSFI με τις βαθμολογίες του συνόλου και όλων των διαστάσεων του BI.

Υπήρξε επίσης θετική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης και του οικογενειακού εισοδήματος των γυναικών και αρνητική συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας του συζύγου και της διάρκειας της εμμηνόπαυσης με τη σεξουαλική τους λειτουργία. Σημαντικές σχέσεις φάνηκαν επίσης μεταξύ των εργασιών των γυναικών και των συζύγων με τη συνολική βαθμολογία της σεξουαλικής λειτουργίας των γυναικών. Σύμφωνα με το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, το BI ήταν ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της σεξουαλικής λειτουργίας σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

 

ΠΗΓΗ

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ