Σταϊκούρας: Πως η κυβέρνηση καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος

Στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οικονομικού εγκλήματος και το ξέπλυμα χρήματος αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας σήμερα στο 1ο Φόρουμ Ακεραιότητας, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στις ενέργειες για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη θεμελίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς που έχει αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών. Όπως τόνισε:

1ον. Ενσωματώθηκε, στην ελληνική έννομη τάξη, η ενωσιακή νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

2ον. Δημοσιεύθηκε ο εθνικός κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει τις ιδιότητες όσων άσκησαν ή ασκούν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην Ελλάδα κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα.

3ον. Κατατέθηκε, για πρώτη φορά, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Στρατηγικής στα θέματα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις δράσεις και τη λειτουργία της Επιτροπής.

4ον. Τέθηκε, στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείο Οικονομικών, ξεχωριστή ενότητα για τα θέματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται άμεσα για τις σχετικές εξελίξεις στο πεδίο.

5ον. Διοργανώθηκε, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκδήλωση με τη συμμετοχή του Προέδρου της FATF, με θέμα «FATF – Νέες τεχνολογίες και περιβάλλον – Προκλήσεις και προοπτικές».

6ον. Διαμορφώθηκε και υλοποιείται, με τη συμμετοχή του υπουργείου Οικονομικών τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην εφαρμογή, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς 2022-2025, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

7ον. Δρομολογείται και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1153, με στόχο τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων.

Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εγχώριας και της διασυνοριακής συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή χρηματοοικονομικών ερευνών σχετικά με τη σοβαρή εγκληματικότητα και την τρομοκρατία, μετά και τη σχετική χαρτογράφηση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εμποδίων στην πρόσβαση επί των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των θεμάτων σχετικά με την ανταλλαγή και τη χρήση πληροφοριών, καθώς και της ανάγκης ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε πως το υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει, με ισχυρή θέση, στον δημόσιο διάλογο, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως συν-διαμορφωτής των εξελίξεων, αφήνοντας οριστικά πίσω τη θέση του αμέτοχου παρατηρητή.

Ακόμη τόνισε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία της δέσμης μέτρων που παρουσίασε, τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, με τα σχετικά προτεινόμενα νομοθετικά κείμενα των οδηγιών και των κανονισμών.

Τέλος, υπογράμμισε πως σε διεθνές επίπεδο, μέσω της FATF, της διεθνής αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, η Ελλάδα μετέχει στη συνεχή επικαιροποίηση των συστάσεων και των προτύπων, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις νέες τάσεις και αντιλήψεις και να είναι σε θέση, ως χώρα, να ανταποκριθούμε, γρήγορα και αποτελεσματικά, με συνεκτικό και οργανωμένο τρόπο, στις νέες προκλήσεις.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here