Οι ελεγκτές της ΕΕ συνιστούν τον καθορισμό νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής τουρισμού

Την άποψη πως η στήριξη της ΕΕ στον τουρισμό απαιτεί νέο στρατηγικό προσανατολισμό, διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε ειδική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα .

Από την ανάλυση των χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) έργων στον τομέα του τουρισμού, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ανομοιογενή αποτελέσματα. Ορισμένα έργα ήταν βιώσιμα και είχαν συμβάλει στην προώθηση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή, ενώ άλλα είχαν περιορισμένο μόνον αντίκτυπο. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο ανεπαρκής σχεδιασμός και οι διαδικασίες επιλογής των έργων είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του εύρους τους, υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις.

Στις περιπτώσεις που οι ελεγκτές εντόπισαν παραδείγματα χρηματοδότησης της ΕΕ για τον τουρισμό με λιγότερο θετικό αντίκτυπο απ’ ό,τι αναμενόταν, αυτό οφειλόταν κυρίως σε κάποιον από τους ακόλουθους τρεις λόγους, είτε τα χρηματοδοτηθέντα έργα απομονώθηκαν από άλλες τουριστικές υποδομές, είτε δεν έγινε αρκετή προσπάθεια για την αποτελεσματική προώθηση των έργων, είτε οι υποστηριζόμενες υποδομές χρησιμοποιούνταν κυρίως από την τοπική κοινότητα και όχι από επισκέπτες.

Χρησιμοποιώντας δείκτες για τη μέτρηση της επιτυχίας των τουριστικών έργων που
χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι ελεγκτές εντόπισαν τα ακόλουθα ζητήματα: η νομοθεσία του ΕΤΠΑ για την περίοδο 2014-2020 περιλάμβανε κοινό δείκτη εκροής για τις τουριστικές επενδύσεις, ωστόσο αυτός δεν χρησιμοποιήθηκε από όλα τα κράτη μέλη κατά την περίοδο αυτή, ακόμη δεν χρησιμοποιήθηκαν κοινοί δείκτες αποτελέσματος, ενώ οι δείκτες εκροής δεν μπορούν να μετρήσουν όλα τα επιδιωκόμενα επιτεύγματα των έργων.

Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που διαπίστωσαν, οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή να καθορίσει επικαιροποιημένη στρατηγική για τον τουρισμό της ΕΕ. Εισηγούνται επίσης να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν διαδικασίες επιλογής για τις τουριστικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την υποστήριξη του νέου αυτού στρατηγικού προσανατολισμού.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here