Επίδομα ασθένειας: Μόνο ηλεκτρονικά οι ιατρικές βεβαιώσεις – Βήμα βήμα η διαδικασία υποβολής

Mόνο μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα γίνονται πλέον δεκτές οι ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις για το επίδομα ασθενείας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, “από 01/12/2021 θα γίνονται δεκτές οι ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.)”.

Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» συμπληρώνεται ηλεκτρονική βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας από τον ιατρό του ασφαλισμένου, η συμπλήρωση της οποίας καθίσταται υποχρεωτική πριν την υποβολή της αίτησης από τον ασφαλισμένο.

Επίδομα ασθένειας: Βήμα – βήμα η διαδικασία υποβολής του αιτήματος

Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας από τον ασφαλισμένο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας. Στο σημείο αυτό, στο παράθυρο που εμφανίζεται στη οθόνη, το ΑΦΜ έρχεται προσυμπληρωμένο, συμπληρώνει το ΑΜΚΑ και επιλέγει «Είσοδος». Για κάθε αίτηση εμφανίζονται τα στοιχεία:

 • Η κατάστασης της
 • Ο κωδικός αίτησης
 • Ημερομηνία Υποβολής της αίτησης
 • Το ΑΦΜ του εργοδότη
 • Η Επωνυμία του εργοδότη
 • Ο κωδικός της γνωμάτευσης
 • Η ημερομηνία της γνωμάτευσης (εφόσον υπάρχει)
 • Οι Χορηγηθείσες ημ. Άδειας Οι Εγκεκριμένες ημ. επιδόματος

 

Ο ασφαλισμένος έχει 2 δυνατότητες:

 • Ηλεκτρονική άντληση γνωμάτευσης: Καταχωρεί υποχρεωτικά τον κωδικό γνωμάτευσης και πραγματοποιεί αναζήτηση. Τα στοιχεία της γνωμάτευσης επιστρέφονται και εμφανίζονται στην οθόνη.
 • Καταχώρηση χειρόγραφης γνωμάτευσης και Upload αρχείου. Καταχωρεί τα απαιτούμενα πεδία που αφορούν στη γνωμάτευση και επισυνάπτει τη γνωμάτευση.

 

Στο σημείο αυτό εμφανίζεται η σύνοψη της αίτησης που πρόκειται να υποβάλλει ο ασφαλισμένος και περιλαμβάνει:

 • Στοιχεία Αιτούντος
 • Στοιχεία Εργοδότη/Εργοδοτών
 • Στοιχεία Γνωμάτευσης
 • Aρμόδιο υποκατάστημα

 

Στην υποενότητα «Aρμόδιο υποκατάστημα» εμφανίζεται το αρμόδιο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου

Μόλις ο ασφαλισμένος επιλέξει ότι:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή ενεργοποιείται το κουμπί της υποβολής. Εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα ότι με την υποβολή της αίτησης δε θα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τα στοιχεία της παρούσης.

Εάν επιλέξει Ολοκλήρωση, ολοκληρώνεται η υποβολή, ενώ αν επιλέξετε Άκυρο επιστρέφει στην καταχώρηση της αίτησης.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα όπου ενημερώνει τον ασφαλισμένο ότι η αίτηση του υποβλήθηκε.

Η αίτηση που υπέβαλε θα λάβει κατάσταση Σε Επεξεργασία, μέχρι να εισέλθει στην ηλεκτρονική υπηρεσία ο Εργοδότης και να επιβεβαιώσει ή απορρίψει ότι ο ασφαλισμένος δεν εργάστηκε κατά την περίοδο της ασθένειας του.

Σημειώνεται ότι ακριβώς η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για νοσούντες με Covid-19.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here