Τι αλλάζει στις επιδοτήσεις επενδύσεων μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες εβδομάδες προβλέπει μια σειρά καινοτομιών, όπως η καθιέρωση 13 ειδικών καθεστώτων θεματικής στόχευσης.

Ο νέος νόμος που αναμένεται να ενεργοποιηθεί στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2022, προβλέπει πιο γρήγορες διαδικασίες, μεγαλύτερης εντάσεως ενισχύσεις και περισσότερους τύπους επιλέξιμων σχεδίων.

Αναλυτικά, τα νέα καθεστώτα είναι:

1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων

3. Νέο Επιχειρείν

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

5. Ερευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία

6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια

9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

11. Μεγάλες Επενδύσεις

12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας

13. Επιχειρηματικότητα 360ο

Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της περιόδου 2022-2027 θα προβλέπει αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων, λόγω της μείωσης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια. Εμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη της περιφέρειας, ενώ ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών δεν θα λαμβάνουν καμία ενίσχυση.

Τα παρεχόμενα κίνητρα ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες:

1. Απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος

2. Επιχορήγηση για κάλυψη τμήματος ενισχυόμενων δαπανών της επένδυσης

3. Επιδότηση για κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού

4. Επιδότηση για κάλυψη μέρους του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (έως 2 έτη)

5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (αφορά αποκλειστικά το καθεστώς «νέο επιχειρείν»)

Μία ακόμα καινοτομία του νομοσχεδίου είναι ότι για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων αυτοτελώς, στα λοιπά τμήματα του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, πέραν των ενισχύσεων με περιφερειακό χαρακτήρα.

Οι ενισχύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος και οι κοινωνικού προσήμου ενισχύσεις (επαγγελματική κατάρτιση κ.λπ.) μπορούν πλέον να αποτελούν ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια, χωρίς την υποχρέωση «αρχικής επένδυσης», δηλαδή υποχρέωση για τη δημιουργία νέας μονάδας ή για αύξηση της δυναμικότητας.


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here