Ψηφιακή υγεία Ταϊλάνδη: Η πορεία προς ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα υγείας

Η ψηφιακή υγεία κέρδισε τεράστια προσοχή κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους περίπου ως αποτέλεσμα των περιορισμών λόγω πανδημίας και των περιοριστικών συνθηκών. Οι κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούσαν συνεχώς την τεχνολογία για να υποστηρίξουν την παροχή και τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης όλα αυτά τα χρόνια, και αυτές οι προσπάθειες έχουν επιταχυνθεί ως απάντηση στην πανδημία. Στην περίπτωση της Ταϊλάνδης, με βάση το δεκαετές εθνικό σχέδιο για την ασφάλεια της υγείας, το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας (MOPH) έχει προχωρήσει και έχει εφαρμόσει την πολιτική του σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), το Ιατρικό Συμβούλιο της Ταϊλάνδης, το Συμβούλιο Φαρμακευτικών και η Εθνική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρασης και Τηλεπικοινωνιών (NBTC) κατάφεραν να αναπτύξουν και να εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές για τις υπηρεσίες τηλεϋγείας. Μετά το lockdown, υπήρξαν ραγδαίες εξελίξεις στο νομικό και ρυθμιστικό μέτωπο σε τρεις κύριους τομείς, συγκεκριμένα τις κατευθυντήριες γραμμές τηλεϊατρικής που εκδόθηκαν από το Ιατρικό Συμβούλιο της Ταϊλάνδης, την κοινοποίηση του MOPH σχετικά με τα Πρότυπα Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής που παρέχονται από Ιατρικές Εγκαταστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές τηλεφαρμακείας που ανακοινώθηκαν από το Φαρμακευτικό Συμβούλιο.

Η πρόοδος του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ταϊλάνδης στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής τα εξής:

  • Πρώτον, οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε διαβουλεύσεις με γιατρούς από απόσταση για σκοπούς παρακολούθησης, είτε μέσω διαδικτυακής επικοινωνίας είτε μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές.
  • Δεύτερον, οι γιατροί προωθούν τη δια ζώσης θεραπεία ασθενών “μόνο για συγκεκριμένες ασθένειες και συμπτώματα που είναι πρακτικά για θεραπεία με τηλεϊατρική”
  • Τρίτον, οι φαρμακοποιοί χορηγούν γενικά και οικιακά φάρμακα χωρίς να βλέπουν τους ασθενείς αυτοπροσώπως, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένα πρωτόκολλα
  • Τέλος, οι φαρμακοποιοί χορηγούν επικίνδυνα φάρμακα, ειδικά ελεγχόμενα φάρμακα και φάρμακα μόνο με συνταγή γιατρού, αλλά αυτή η συνταγή μπορεί να σταλεί μόνο μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων ή μέσω εφαρμογών, εάν τα κατάλληλα πρωτόκολλα, όπως το απόρρητο των δεδομένων των ασθενών και η παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών, είναι ακολούθησε.

Οι εξελίξεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό έρχονται με κατακερματισμένο τρόπο, όπως παζλ που πρέπει να συνυπάρξουν σε έναν μεγάλο καμβά του εθνικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς στο ψηφιακό οικοσύστημα υγειονομικής περίθαλψης προχωρούν στα σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού τους, τα οποία τελικά, εάν είναι σε θέση να συνεργαστούν αποτελεσματικά, θα επιτρέψουν την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ψηφιακής υγείας στην Ταϊλάνδη και μια πιο συνεκτική υποδομή.

Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η χώρα

Ένα από τα κύρια κομμάτια του παζλ είναι το FDA. Ο FDA έχει τώρα προγραμματίσει να ψηφιοποιήσει το σύστημα και τις διαδικασίες του με βάση τις 5 αρχές «S», δηλαδή Ταχύτητα, Ασφάλεια, Ικανοποίηση, Υποστηρικτής και Βιωσιμότητα. Η Ταϊλανδική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) της Ταϊλάνδης έχει υλοποιήσει επί του παρόντος επτά εμβληματικά έργα, και μερικά από αυτά είναι εκείνα που θα μετατρέψουν τον οργανισμό σε ψηφιακό οργανισμό. Ουσιαστικά, ο FDA στοχεύει να γίνονται οι περισσότερες από τις δραστηριότητες στο διαδίκτυο και επί του παρόντος πολλές υποβολές πρέπει να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά.

Το ίδιο ισχύει και για άλλες σχετικές ανακοινώσεις, όπως η παρακολούθηση της προόδου των αιτήσεων και η υποβολή καταγγελιών. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία ή την πρόοδο των αιτήσεών τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του FDA. Ως εκ τούτου, οι όποιες αλληλεπιδράσεις με το κοινό και τους επιχειρηματίες θα είναι διαφανείς και, ελπίζουμε, πιο αποτελεσματικές. Έμμεσα, θα πρέπει να μειωθεί το συνολικό κόστος για τους φορείς εκμετάλλευσης για τον χειρισμό των αιτήσεών τους ή τη λήψη της άδειας κυκλοφορίας και άλλων εγκρίσεων όπως διαφημίζονται.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here