Αλλάζουν όλα στην ευρωπαϊκή διαδικασία τυποποίησης


Η Κομισιόν χαιρέτισε την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την οποία πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής για την τυποποίηση που παρουσίασε στις 2 Φεβρουαρίου 2022. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκριση του νομικού κειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1025/2012 σχετικά με την τυποποίηση καθορίζει το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή διαδικασία τυποποίησης, επιτρέποντας στην Επιτροπή να δίνει στους τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ΕΟΤ) — CEN, CENELEC και ETSI – την εντολή να αναπτύσσουν ευρωπαϊκά πρότυπα για την υποστήριξη της νομοθεσίας της ΕΕ.

Η τροπολογία προβλέπει ότι, όταν η Επιτροπή ζητεί πρότυπα από τους εν λόγω οργανισμούς, οι βασικές αποφάσεις για τη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων λαμβάνονται από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Οι εν λόγω εθνικοί φορείς τυποποίησης είναι οι πλέον κατάλληλοι για να εξασφαλίσουν μια συμπεριληπτική διαδικασία, με ισόρροπες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με το δέοντα σεβασμό των αξιών της ΕΕ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε στρατηγικούς τομείς, όπως η κυβερνοασφάλεια και το υδρογόνο.

Οι τρεις ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης θα πρέπει να θεσπίσουν αρχές διοικητικής και χρηστής διακυβέρνησης, οι οποίες θα ενισχύουν τον ανοικτό χαρακτήρα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα των διαδικασιών τυποποίησης. Ειδικότερα, θα αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των ΜΜΕ, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τον νέο κανονισμό προτού τεθεί σε ισχύ. Στη συνέχεια, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης θα έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για να εφαρμόσουν στο εσωτερικό καταστατικό τους τις αλλαγές όσον αφορά τη διακυβέρνηση.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε τα εξής: «Η συμφωνία αυτή θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατάλληλα για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η προστασία των δεδομένων στην τεχνητή νοημοσύνη ή η ασφάλεια των κινητών συσκευών από αθέμιτες παρεισφρήσεις (χάκινγκ) στηρίζονται σε πρότυπα. Επομένως, πρέπει να συνάδουν με τις δημοκρατικές αξίες μας. Στο ίδιο πνεύμα, χρειαζόμαστε πρότυπα για την ανάπτυξη σημαντικών επενδυτικών έργων, όπως έργων τεχνολογίας υδρογόνου ή συσσωρευτών. Και πρέπει να αξιοποιήσουμε τις επενδύσεις στην καινοτομία παρέχοντας στις εταιρείες της ΕΕ ένα σημαντικό πλεονέκτημα πρωτοπόρου.»

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε σχετικά: «Με χαροποιεί η ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, μόλις οκτώ μήνες μετά την πρόταση της Επιτροπής. Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα [σ.σ. χθες] κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την τυποποίηση. Ενισχύουμε την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής διαδικασίας τυποποίησης, θέτοντας στο επίκεντρο τους εθνικούς φορείς τυποποίησης της ΕΕ, τις τοπικές κοινότητες των ενδιαφερομένων μερών τους και το συμφέρον της Ευρώπης. Αυτό θα συμβάλει στην ενδυνάμωση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου φορέα καθορισμού προτύπων.»


Πηγή


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ