ΙΟΒΕ: Αυξάνονται οι επενδύσεις στη Βιομηχανία

Στους περισσότερους μεταποιητικούς κλάδους η επενδυτική δραστηριότητα διευρύνθηκε, χωρίς όμως να λείπουν και σημαντικοί κλάδοι στους οποίους η επενδυτική δραστηριότητα υποχώρησε.

Καλύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις κινήθηκαν οι επενδύσεις στην βιομηχανία το 2018, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ, η οποία μελετώντας τις εκτιμήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων καταλήγει πως οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2018 αναμένεται να είναι 27,3% υψηλότερες σε σχέση με τις δαπάνες του 2017.

Η αρχική πρόβλεψη για πέρυσι, στην αντίστοιχη χρονικά έρευνα του 2017 ήταν άνοδος 15,4%. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Δεκέμβριος 2018), ο σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου σε μηχανήματα, εξοπλισμό και οπλικά συστήματα (τρέχουσες τιμές), κατηγορία επενδύσεων η οποία προσεγγίζει σε μεγαλύτερο βαθμό από τις υπόλοιπες τις επενδύσεις της Βιομηχανίας, αυξήθηκε στην περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2018 κατά 20,1%, μεταβολή κοντά σε αυτή που προέκυψε από την έρευνα επενδύσεων.

Βάσει των αποτελεσμάτων της τρέχουσας έρευνας, το 2018 στους περισσότερους μεταποιητικούς κλάδους η επενδυτική δραστηριότητα διευρύνθηκε, χωρίς όμως να λείπουν και σημαντικοί κλάδοι στους οποίους η επενδυτική δραστηριότητα υποχώρησε.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των βασικών βιομηχανικών κλάδων, στον κλάδο Μη Μεταλλικών Ορυκτών και τα Χημικά, προέκυψε από την έρευνα άνοδος για το 2018 της τάξης του 20% και 26,1% αντίστοιχα. Στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός, κλάδος ο οποίος έχει σημαντικό ειδικό βάρος στον τομέα της βιομηχανίας, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων κατέληξαν σε άνοδο επενδυτικών δαπανών κατά 28,8%, ενώ στα Μη μεταλλικά προϊόντα κατά 21,5%. Αντίθετα, πτώση επενδύσεων αναμενόταν στον κλάδο Μηχανολογικού εξοπλισμού (-29,6%), ενώ από τους υπόλοιπους βιομηχανικούς κλάδους, η επενδυτική δαπάνη προβλεπόταν μειωμένη πέρυσι κατά 15% στις Ηλεκτρικές μηχανές & συσκευές.

Στη βασική μεταλλουργία αναμενόταν για το 2018 σημαντική άνοδος της επενδυτικής δαπάνης (+41%), όπως και Κλάδος Προβλέψεις τρέχουσας έρευνας για το 2018 Προβλέψεις τρέχουσας έρευνας για το 2019 στο Χαρτί και συναφή προϊόντα (22,3%). Στον αντίποδα, έντονη υποχώρηση επενδυτικών δαπανών το προηγούμενο έτος προέκυψε στις Εκτυπώσεις-Εκδόσεις (-47%), όπως επίσης στα Έπιπλα και λοιπές Βιομηχανίες (-49%).

Που πήγαν οι επενδύσεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας, το 2018 το επενδυτικό μείγμα των επιχειρήσεων αποτελούταν πρωτίστως από δαπάνες για Αντικατάσταση υφισταμένου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (49%), ενώ έπονταν οι δαπάνες για Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας για ήδη παραγόμενα προϊόντα (19%) και εκείνες που κατευθύνονται προς τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (18%). Οι δαπάνες για βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (6%) αποτελούσαν τέταρτη προτεραιότητα, ενώ σε μικρή απόσταση ακολούθησαν οι δαπάνες για άλλους σκοπούς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας στην παραγωγική διαδικασία κλπ. (5%). Τελευταία στη σχετική λίστα βρέθηκε η εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων (2%).

Οι επενδύσεις του 2019

Στην τρέχουσα έρευνα, οι επιχειρήσεις προέβησαν στην πρώτη πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους κατά το 2019. Σύμφωνα με την εμπειρία των τελευταίων ετών, οι αρχικές προβλέψεις για το επίπεδο της επενδυτικής δραστηριότητας το επόμενο έτος τείνουν να υπερεκτιμούν την τελική πραγματική δαπάνη. Ως εκ τούτου, διαφέρουν αρκετά από τις επόμενες προβλέψεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκειά του. Επομένως, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θεωρείται ότι ενσωματώνουν ένα βαθμό αυξημένης αισιοδοξίας για την πορεία των επενδύσεων το προσεχές έτος. Δεδομένων των παραπάνω, βάσει των στοιχείων από την Έρευνα Επενδύσεων στη Βιομηχανία την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, οι σχετικές δαπάνες το 2019 προβλέφθηκε ότι θα ενισχυθούν έντονα, κατά 31,5%.

Οι επενδυτικές προτεραιότητες για το 2019 έχουν την ίδια ιεράρχηση με εκείνη για το 2018, όμως η βαρύτητα που δίνεται στις κατηγορίες διαφέρει αισθητά από το προηγούμενο έτος. Έτσι, βάσει των πρόσφατων προβλέψεων, κύρια προτεραιότητα παραμένουν φέτος οι δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από πέρυσι (70%).

Έπονται οι δαπάνες για Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας για ήδη παραγόμενα προϊόντα (13%) και οι δαπάνες διεύρυνσης της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (9%). Οι δαπάνες για βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται ακολουθούν (4%), όπως και πέρυσι, ενώ σε μικρή απόσταση αναμένεται να βρίσκονται και το 2019 οι δαπάνες για άλλους σκοπούς (3%). Τελευταία στην κατάταξη για το νέο έτος έρχεται με το οριακό 1% η εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here