Σε δημόσια διαβούλευση ο Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών – Τι προβλέπει για το ΕΚΑΒ


Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα παραμείνει μέχρι την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας – Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών». Μεταξύ άλλων προβλέπεται Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών. Ο ΕΜΕΔΑ ενεργοποιείται: α) για την υποστήριξη και ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος, με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, υποδομές και προσωπικό, σε συμβάντα και επιχειρήσεις εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, εντός του χερσαίου χώρου της ελληνικής επικράτειας και β) για την παροχή συνδρομής και την ενίσχυση της αποστολής του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, στη διενέργεια επιχειρήσεων αεροδιακομιδών.
Ως «αεροδιακομιδή» νοείται η διακομιδή, με εναέρια μέσα, βαριά ασθενών, τραυματιών και εν γένει προσώπων που χρήζουν άμεσης βοήθειας και κατεπείγουσας ιατρικής φροντίδας: α) είτε από τον τόπο του συμβάντος σε κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό (πρωτογενής αεροδιακομιδή), β) είτε από υγειονομικό σχηματισμό σε κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό (δευτερογενής αεροδιακομιδή), με σκοπό την επείγουσα ή εξειδικευμένη θεραπεία τους, εφόσον η άμεση και ταχεία μεταφορά τους, για την οποία το διαθέσιμο πτητικό μέσο αποτελεί το πλέον πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο μεταφοράς, κρίνεται αναγκαία από τη Μονάδα Διάσωσης και Αεροδιακομιδών.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΜΕΔΑ, συστήνεται και λειτουργεί στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, έκτη Μονάδα Διάσωσης και Αεροδιακομιδών («Unit6-HEMS»), η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής Μονάδα στο ΕΣΚΕΔΙΚ και είναι αρμόδια για την επιχειρησιακή διαχείριση των αιτημάτων εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Μηχανισμού. Η Μονάδα στελεχώνεται από προσωπικό του Π.Σ., του ΕΚΑΒ και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το οποίο υπηρετεί εκ περιτροπής σε βάρδιες, για την κάλυψη της εικοσιτετράωρης λειτουργίας της Μονάδας.
Σε κάθε βάρδια της Μονάδας προΐσταται ως Συντονιστής Συμβάντων βάρδιας, Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων του Π.Σ. με τον βαθμό του Πυράρχου. Σε κάθε βάρδια υπηρετούν μαζί με τον Συντονιστή Συμβάντων βάρδιας, ένας (1) γιατρός από την ιατρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ και στρατιωτικό προσωπικό από το ΓΕΕΘΑ, οι οποίοι συνιστούν την Ομάδα Βάρδιας Έκτακτης Ανάγκης και αποσπώνται στην ανωτέρω Μονάδα, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα υποδοχής και του φορέα προέλευσης. Η Μονάδα στελεχώνεται, επίσης, από Αξιωματικό Μονάδας, ο οποίος είναι Αξιωματικός του Π.Σ., μέχρι τον βαθμό του Αντιπυράρχου Γενικών Καθηκόντων, τρεις (3) Χειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων και διοικητικό προσωπικό. Οι Χειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων και το διοικητικό προσωπικό μπορεί να προέρχονται από το Π.Σ. και από το ΕΚΑΒ. Αν προέρχονται από το ΕΚΑΒ, αποσπώνται στην ανωτέρω Μονάδα, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα υποδοχής και του φορέα προέλευσης.
Η Ομάδα Βάρδιας αποφασίζει για την επιχειρησιακή διαχείριση των αιτημάτων εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών ως εξής: Στα συμβάντα και τις επιχειρήσεις διάσωσης και αεροδιακομιδών, η οργάνωση και η εν γένει διαχείριση της διάθεσης των πλησιέστερων, διαθέσιμων, ικανών κατά περίπτωση μέσων, καθώς και η εκτέλεση του πτητικού έργου γίνονται υπό τον συντονισμό του Π.Σ. και της Πολεμικής Αεροπορίας. Στο ΕΚΑΒ ανατίθενται η αξιολόγηση της αναγκαιότητας διακομιδής προσώπου με εναέρια μέσα και ο συντονισμός παροχής των ιατρικών υπηρεσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η προτεραιοποίηση των σχετικών αιτημάτων από υγειονομική άποψη, η επιλογή του κατάλληλου υγειονομικού σχηματισμού για την αντιμετώπιση των περιστατικών αυτών, καθώς και η παροχή προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας των περιστατικών αυτών. Της ανωτέρω Μονάδας προΐσταται Συντονιστής Συμβάντων, ο οποίος δύναται να προέρχεται είτε από τις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε από τα Σώματα Ασφαλείας για την επιχειρησιακή διαχείριση των αιτημάτων εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών.
Η επιχειρησιακή διαχείριση των αιτημάτων εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών από την Ομάδα Βάρδιας έκτακτης ανάγκης της Μονάδας ενεργοποιείται ύστερα από κλήση για την αντιμετώπιση περιστατικού στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112».
Για τις ανάγκες της απρόσκοπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας του ΕΜΕΔΑ, το Π.Σ. και το ΕΚΑΒ δύνανται να συνάπτουν με φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, οργανισμούς, σωματεία ή εθελοντικές οργανώσεις των οποίων το αντικείμενο συνάπτεται με αυτό του ΕΜΕΔΑ, από κοινού ή ξεχωριστά, μνημόνια συνεργασίας, με τα οποία καθορίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την υλοποίηση της σχετικής επιχειρησιακής διαδικασίας.
 Πηγή


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ