Malina Müller: Η Ολιστική Προσέγγιση του Ινστιτούτου WifOR στην Υγεία

H Malina Müller Επικεφαλής Οικονομικών της Υγείας στο Ινστιτούτο WifOR μιλάει στο HEALTHVIEW για την Ολιστική Προσέγγιση του Ινστιτούτου WifOR στην Υγεία , τη Μέτρηση Κοινωνικού Αντίκτυπου και  τις Στρατηγικές Επενδύσεις στην Υγειονομική Περίθαλψη.
– Το Ινστιτούτο WifOR ιδρύθηκε στο Darmstadt στη Γερμανία πριν από 15 χρόνια και από τότε επεκτείνεται όλο και περισσότερο διεθνώς – συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ποιο ήταν το κίνητρο για να ανοίξετε ένα γραφείο στην Αθήνα;
Το WifOR είναι ένα ερευνητικό ινστιτούτο με τρεις κύριους τομείς έρευνας: Διεθνής Κοινωνική Πολιτική, Ανάλυση Επιπτώσεων και Οικονομικά της Υγείας. Η Ελλάδα είναι υψίστης σημασίας για εμάς και στα τρία ερευνητικά πεδία. Δεν είναι μόνο το γεωγραφικό πλεονέκτημα. Η Ελλάδα προσφέρει μια μοναδική διασταύρωση ειδικευμένων επαγγελματιών, που υπογραμμίζεται από τη διεπιστημονική ομάδα στην οποία έχουμε επιστήμονες με διαφορετικό υπόβαθρο. Η παρουσία μας στην Αθήνα είναι μια στρατηγική κίνηση για να εμβαθύνουμε τη συμμετοχή μας σε βασικές γεωγραφικές περιοχές. Ευθυγραμμίζεται τέλεια με το πιστεύω μας «η υγεία είναι πλούτος» και «υγεία για όλους».
– Δρ Müller, είστε επικεφαλής των Οικονομικών της Υγείας στο Ινστιτούτο WifOR. Μαζί με την ομάδα σας, τι προσπαθεί να πετύχει η WifOR με την έρευνα για την υγεία;
Στο WifOR, είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάδειξη της υγείας ως κρίσιμης επένδυσης για την παγκόσμια ευημερία και ευημερία. Η αποστολή μας είναι μεταμορφωτική. Δεν είμαστε απλώς ένα ερευνητικό ινστιτούτο. είμαστε ένα διεπιστημονικό κέντρο. Με διαφορετικούς οπτικές για τις δαπάνες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, θέλουμε να συμβάλουμε για μια καλύτερη υγεία για όλους. Ο βασικός μας στόχος είναι να επαναδιατυπώσουμε το αφήγημα γύρω από τις δαπάνες υγείας, ζητώντας να τις δούμε ως επένδυση και όχι απλώς ως κόστος. Αυτή η αλλαγή είναι κρίσιμη για τη βιώσιμη παγκόσμια ευημερία.
– Γιατί πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην υγεία στην πολιτική ατζέντα;
Η υγεία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής και οικονομικής σταθερότητας. Ξεπερνά το άμεσο πεδίο της ιατρικής περίθαλψης – πρόκειται για την εξασφάλιση ενός παραγωγικού εργατικού δυναμικού, τη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής. Πολιτικά, πρόκειται για την αναγνώριση της εγγενούς αξίας της υγείας στην κοινωνική ανάπτυξη. Επιπλέον, η επένδυση στην υγεία μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ευρύτερων κοινωνικών προκλήσεων, όπως η ανισότητα και η φτώχεια. Για την προώθηση της αλλαγής παραδείγματος, βρισκόμαστε ήδη σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο της ΕΕ και τοποθετήσαμε τις ιδέες μας στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης G7/G20 και του γερμανικού Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών.
– Πώς μπορεί να γίνει ξεκάθαρη η αξία της υγείας στα ενδιαφερόμενα μέρη από την πολιτική, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών;
Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η έννοια των μετρήσεων υγείας. Στην πρόσφατη συνάντηση της G20 Health & Development Partnership, τονίσαμε την ανάγκη ενσωμάτωσης μετρήσεων υγείας στις δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές. Αυτές οι μετρήσεις είναι εργαλεία που επιτρέπουν τη λήψη έξυπνων επενδυτικών αποφάσεων στην υγεία, υπογραμμίζοντας την απτή αξία των παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας. Μας επιτρέπουν να ποσοτικοποιήσουμε τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των επενδύσεων στον τομέα της υγείας, αποδεικνύοντας γιατί οι ενδιαφερόμενοι σε όλους τους τομείς –από τις κυβερνήσεις έως τις επιχειρήσεις– πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην υγεία.
– Ποια είναι τα κύρια ζητήματα όταν πρόκειται για επενδύσεις στην υγειονομική περίθαλψη, ειδικά εντός της Ευρώπης σήμερα; Πώς μετρώνται παραδοσιακά τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων στην υγεία;
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις, όπως η αύξηση των μη μεταδοτικών ασθενειών και ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό. Οι παραδοσιακές μέθοδοι μέτρησης των αποτελεσμάτων– εστιάζοντας σε μεμονωμένα ιατρικά αποτελέσματα – δεν επαρκούν πλέον. Οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν γνωρίζουν καν την υπάρχουσα επιβάρυνση των ασθενειών. Επομένως, το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η ποσοτικοποίηση αυτής της επιβάρυνσης. Σε ένα επόμενο βήμα, μπορούμε να μετρήσουμε τον αντίκτυπο των παρεμβάσεων, πριν, σε ένα τρίτο βήμα, αξιολογήσουμε την απόδοση της επένδυσης. Υποστηρίζουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση, χρησιμοποιώντας τέτοιες μετρήσεις υγείας για να καταδείξουμε τις ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων στην υγεία. Αυτή η ολοκληρωμένη άποψη βοηθά στην πραγματοποίηση ενημερωμένων, επωφελών επενδύσεων στην υγειονομική περίθαλψη.
– Θα πραγματοποιήσετε μια ομιλία στο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών και Πολιτικής Υγείας με θέμα: «Πέρα από το κόστος-αποτελεσματικότητα: Μια προτεινόμενη ολιστική προσέγγιση στη μέτρηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων υγείας» 2023. Όταν αναφερόμαστε σε «παρέμβαση στην υγεία», τι εννοούμε; Και ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές όταν πρόκειται για επένδυση στην υγειονομική περίθαλψη;
Μια παρέμβαση για την υγεία περιλαμβάνει κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας. Αυτό κυμαίνεται από άμεσες ιατρικές θεραπείες και προληπτικά μέτρα έως ευρύτερες πολιτικές που βελτιώνουν την πρόσβαση και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε παρέμβαση είναι ένα βήμα προς τον στόχο μας για υγεία για όλους.
Οι βασικές στρατηγικές περιλαμβάνουν την εστίαση στην προληπτική φροντίδα, την αποδοχή των τεχνολογικών προόδων και την καλλιέργεια συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Αυτές οι προσεγγίσεις επιτρέπουν πιο ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας, συμβάλλοντας τελικά στον ευρύτερο στόχο για καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία και αποτελεσματική κατανομή των πόρων.
– Όταν αναφέρεστε σε μια «ολιστική προσέγγιση για τη μέτρηση αυτών των αποτελεσμάτων», αναφέρεστε επίσης στο κέντρο της έρευνας του WifOR Health Economics που είναι ο κεντρικός σχεδιασμός της έρευνας, ο «κοινωνικός αντίκτυπος» των παρεμβάσεων. Τι είναι το μοντέλο Κοινωνικού Αντίκτυπου;
Το μοντέλο κοινωνικού αντίκτυπου του WifOR μετρά τις ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις των παρεμβάσεων στην υγεία. Αξιολογεί όχι μόνο τα άμεσα αποτελέσματα για την υγεία αλλά και τον αντίκτυπο σε τομείς όπως η οικονομική παραγωγικότητα, η ποιότητα ζωής και η κοινωνική ευημερία. Ο κοινωνικός αντίκτυπος εκφράζεται σε αποφευχθείσες απώλειες παραγωγικότητας όσον αφορά την αμειβόμενη και μη αμειβόμενη εργασία που θα είχαν συμβεί χωρίς την ιατρική παρέμβαση.Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ