ΕΓΚΛΗΜΑ: Ξηλώνουν την μακεδονική ιστορία από τα βιβλία των παιδιών μας

Προκαλούμε ή αν θέλετε παρακαλούμε θερμά το υπουργείο Παιδείας να μας επιβεβαιώσει ή να μας διαψεύσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ… Είναι ανορθόδοξος ο πρόλογος μα ανορθόδοξο είναι και αυτό που ζητούν οι Σκοπιανοί και η ελληνική κυβέρνηση με υποτακτικούς ρυθμούς το υλοποιεί…  Απαιτούν την αλλοίωση της ελληνικής ιστορίας και εμείς το αποδεχόμαστε.

του Λευτέρη Χ. Θεοδωρακόπουλου

Οι επόμενες γενεές θα μεγαλώσουν αγνοώντας το αίμα των Ελλήνων που χύθηκε για να είναι ελεύθεροι, δεν θα είναι γνωρίζοντες των ένδοξων στιγμών που η παγκόσμια κοινότητα υποκλίθηκε στο αρχαίο βασίλειο της Μακεδονίας,  δεν θα συνδέουν τη Βυζαντινή αυτοκρατορία με τη Μακεδονία…

Και θα πρέπει να ψάξουν πολύ για να εντοπίσουν την ακριβή καταγωγή και τον ρόλο που διαδραμάτισαν στα Βαλκάνια ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος.

Τα παιδιά δεν θα γνωρίσουν την δράση του Βασίλειου του Β’ καθώς οι γείτονες απαιτούν να βγει ο όρος «Βουλγαροκτόνος» (αφού δηλώνουν «Μακεδόνες» τι τους ενοχλεί;).

Επίσης τους βαλκανικούς πολέμους μάλλον δεν θα τους διδάσκονται τα παιδιά, ή θα αναφέρεται πως εκδιώχθηκαν οι «Μακεδόνες»!

Ποιος  άνθρωπος που μετέχει της ελληνικής Παιδείας θα  δεχόταν όλα τα παραπάνω;

 Ποιος Έλληνας θα υπέγραφε την αλλοίωση της Ιστορίας; Ποιος θα δεχόταν αμαχητί  τον ιστορικό εξευτελισμό;

Δυστυχώς όλα αυτά φέρουν ονοματεπώνυμα, ή μήπως θα τα διαγράψουν και αυτά από τα βιβλία της Ιστορίας που θα γράψουν…

Λένε πως η Ιστορία γράφεται από τους νικητές και αφού οι Σκοπιανοί την γράφουν όπως επιθυμούν μάλλον η ήττα μας είναι συντριπτική από ένα ψευδοκράτος που με τις γερμανικές και περάτλαντικές πλάτες

Το θέμα έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Καρφί» 19 Ιανουαρίου 2019


Τι ζητούν να αλλάξει οι Σκοπιανοί από τα ελληνικά βιβλία

-Να μην αποκαλείται «Βουλγαροκτόνος» ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Β’ του Βυζαντίου

-Θέλουν διαχωρισμό της αρχαίας Ελλάδας από την αρχαία μακεδονία (δεν είναι Έλληνες οι αρχαίοι μακεδόνες;)

-Να διαχωριστεί το Βυζάντιο από την «Μακεδονία»

-Να γραφτεί ότι ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος έχουν σλαβική καταγωγή (οι δύο Έλληνες μοναχοί που έφτιαξαν το σλαβικό αλφάβητο)

-Να γίνει αποδεκτό ότι στη Βόρεια Ελλάδα  το 1821 υπήρξε  και «μακεδονική» επανάσταση και στους βαλκανικούς πολέμους δεν απελευθερώθηκε η ελληνική μακεδονία  αλλά υπήρξε διωγμός των «Μακεδόνων»

Κραυγή αγωνίας από τον Θεοφάνη Μαλκίδη

Ο Θεοφάνης Μαλκίδης, Διδάκτωρ κοινωνικών επιστημών , συγγραφέας βιβλίου το οποίο αναλύει τις παραμέτρους της λεγόμενης  « Συμφωνίας»  των Πρεσπών διερωτάται  πως είναι Απών και “παράνομος” ο Μακεδονικός Αγώνας από τα Ελληνικά σχολικά βιβλία μετά τη “Συμφωνία” ;

Ο ίδιος μελετητής της μακεδονικής ιστορίας μιλά για τις αλλαγές που επιτάσσονται από τους Σκοπιανούς και πως αυτές θα αλλοιώσουν τις  γνώσεις των επόμενων γενεών.

Συγκεκριμένα λέει,

«Μέχρι την δεκαετία του 1970, ο Μακεδονικός Αγώνας απουσίαζε τελείως από τα σχολικά εγχειρίδια της Ελληνικής Ιστορίας, εκτός από το όνομα του Παύλου Μελά  και αυτό σπανίως.  Μάλιστα στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, την Θεσσαλονίκη, ο αείμνηστος Μακεδόνας δάσκαλος Γεώργιος Μούτσιανος χρειάστηκε να υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα για να διδάξει «εκτός διδακτέας ύλης» τον Μακεδονικό Αγώνα στις δύο τελευταίες τάξεις του τότε 1ου Δημοτικού Σχολείου, κατά την περίοδο 1946-52.

Σήμερα μέσα στις  χιλιάδες σελίδες στα Ελληνικά σχολικά βιβλία ιστορίας, από την πρώτη Δημοτικού μέχρι την τρίτη Λυκείου, ο Μακεδονικός Αγώνας έχει θέση μόνο  σε τρεις (!):

  1. Στο βιβλίο της ΣΤ δημοτικού στο κεφάλαιο με τίτλο <Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα> (σύνολο, 2 σελίδες με γενικές αναφορές )
  1. Στο βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου στο κεφάλαιο <Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων> (μισή σελίδα)

 3.Στο βιβλίο της Γ’ Λυκείου στο κεφάλαιο ΕΘΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (μισή σελίδα)

Σήμερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ήδη από το Σεπτέμβριο του 2018 και πάντως   πριν την κύρωση  λεγόμενης  «Συμφωνίας» των Πρεσπών, επιτροπή επιστημόνων θα συζητήσει με αντίστοιχη των Σκοπίων ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Δηλαδή τα Σκόπια θα απαιτήσουν μεταξύ των άλλων να αφαιρεθούν από τα ελληνικά σχολικά βιβλία οι αναφορές για τον  Μακεδονικό Αγώνα, ο οποίος έτσι και αλλιώς είναι υποβαθμισμένος .

Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 8, παρ. 5 της «Συμφωνίας»  προβλέπει ότι:

«Εντός ενός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσης Συμφωνίας, τα Μέρη θα συγκροτήσουν με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, στη βάση της ισότητας, μια Κοινή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, για να εξετάσει την αντικειμενική επιστημονική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων βασισμένη σε αυθεντικές, στοιχειοθετημένες και επιστημονικά στέρεες ιστορικές πηγές και αρχαιολογικά ευρήματα.

Η Επιτροπή θα εξετάσει και, εφόσον θεωρήσει κατάλληλο, θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια και βοηθητικό σχολικό υλικό, όπως χάρτες, ιστορικούς άτλαντες, οδηγούς διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε έκαστο από τα Μέρη, σύμφωνα με τις αρχές και τους σκοπούς της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα θέσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να διασφαλισθεί ότι σε έκαστο από τα Μέρη κανένα σχολικό εγχειρίδιο ή βοηθητικό σχολικό υλικό σε χρήση τη χρονιά μετά την υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας δεν περιέχει αλυτρωτικές/αναθεωρητικές αναφορές. Η Επιτροπή επίσης θα εξετάσει οιασδήποτε νέες εκδόσεις σχολικών εγχειριδίων και βοηθητικού σχολικού υλικού όπως προβλέπεται σε αυτό το άρθρο…»

Η ιστορία λοιπόν της Μακεδονίας σε διαπραγμάτευση με τους παραχαράκτες και τους λωποδύτες. Έσχατο αλλά όχι τελευταίο: Στα σχολικά βιβλία, από την Α΄ Γυμνασίου μέχρι την Γ΄ Λυκείου, δεν υπάρχει  ΠΟΥΘΕΝΑ ο Ελληνικός Εθνικός Ύμνος…».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here