Συντάξεις: Ποιοι υποβάλλουν αίτημα για συνταξιοδότηση το 2024 – Από 58,5 έως 62 ετών


Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για συνταξιοδότηση το 2024 σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες

Σύνταξη με όρια ηλικίας από 58,5 ως 62 ετών παίρνουν μέσα στο 2024 οι ασφαλισμένοι πριν από το 1993 σε ΙΚΑ και ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών με διατάξεις βαρέων, μητέρων και τριτέκνων, σημειώνει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Τον οδηγό με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για αυτές τις κατηγορίες παρουσιάζει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» με τη βοήθεια της δικηγόρου- εργατολόγου Ασπασίας Παπαθανασοπούλου.

Οι μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 στο ΙΚΑ κατοχυρώνουν το δικαίωμα να πάρουν σύνταξη με 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012, εφόσον τότε είχαν και ανήλικο τέκνο. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζονται με βάση το έτος που οι ασφαλισμένες συμπλήρωσαν την παλιά ηλικία συνταξιοδότησης.

Αίτηση για σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) μέσα στο 2024 μπορούν να υποβάλουν:

1. Μητέρες, γεννημένες το 1966, που είχαν συμπληρώσει το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο εφόσον και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν να αποχωρήσουν μέσα στο 2024 για πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας των 61 ετών, εάν δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη.

2. Μητέρες, γεννημένες το 1965 που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2011 και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017, αποχωρούν φέτος με μειωμένη σύνταξη, καθώς πιάνουν το νέο όριο ηλικίας των 58,5 ετών. Πλήρη σύνταξη από την ίδια κατηγορία παίρνουν οι ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν το 57ο έτος ως το 2018 και έχουν ήδη πιάσει το νέο όριο ηλικίας που είναι το 62ο έτος. Οσες συμπληρώνουν το 57ο έτος από το 2019 και μετά θα πάρουν πλήρη σύνταξη το 2025 που πιάνουν το νέο όριο ηλικίας των 63,3 ετών, ενώ με μειωμένη αποχωρούν οποτεδήποτε.

3. Μητέρες γεννημένες το 1963 που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 συνταξιοδοτούνται για μειωμένη σύνταξη εντός του 2024 με το νέο όριο ηλικίας που είναι ο 61ο έτος.

Προσοχή: Οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν εναλλακτικά και για ασφαλισμένες σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, αλλά και για χήρους πατέρες ασφαλισμένους πριν το 1993 με τη συνδρομή ανήλικου τέκνου και 5.500 ημερών ασφάλισης ως το 2012.

Οι άνδρες και οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν σε «βαρέα και ανθυγιεινά» επαγγέλματα και ειδικότητες, βγαίνουν στη σύνταξη με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Ανδρες και γυναίκες με 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 7.500 ημέρες ασφάλισης στα «βαρέα» συνταξιοδοτούνται το 2024 με όριο ηλικίας 60 ετών για μειωμένη σύνταξη και 62 για πλήρη. Η μείωση στην εκδοχή αυτή είναι 12% επί της εθνικής συντάξεως. Προσοχή:Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις 7.500 ημερών στα βαρέα και συνολικού χρόνου 10.500 ημερών ως το 2014, αποχωρούν με μικρότερα όρια ηλικίας.

  1. Άνδρες και γυναίκες με 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και 4.500 στο σύνολο συνταξιοδοτούνται το 2024 με όριο ηλικίας 62 ετών για πλήρη σύνταξη.
  2. Γυναίκες που συμπλήρωσαν ως το 2012 τις 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και 4.500 ημέρες στο σύνολο, συνταξιοδοτούνται με βάση το έτος θεμελίωσης ως εξής:

*Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55 με πλήρη σύνταξη.

*Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2011 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56 με πλήρη σύνταξη.

*Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 57 με πλήρη σύνταξη.

Προσοχή: Η συνταξιοδότηση στο εν λόγω ηλικιακό όριο χωρεί, ανεξαρτήτως του έτους εντός του οποίου αυτό συμπληρώνεται. Για παράδειγμα ασφαλισμένη που είχε το 2012 τις 3.600 ημέρες στα βαρέα και συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης, έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για να συνταξιοδοτηθεί με όριο ηλικίας 57 ετών για πλήρη σύνταξη, οποτεδήποτε από τη στιγμή που συμπληρώσει το 57ο έτος.

Πρόσθετη προϋπόθεση: Για την κατηγορία των γυναικών, απαιτείται να έχουν 1.000 ημέρες στα βαρέα τα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη.

Σύνταξη για μητέρες ανηλίκων τέκνων και τρίτεκνες σε ταμεία ΔΕΚΟ, Τραπεζών.

Αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο 2024 για πλήρη σύνταξη μπορούν να υποβάλουν 6 κατηγορίες μητέρων ασφαλισμένων σε ταμεία ΔΕΚΟ-Τραπεζών:

1. Μητέρες, υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών γεννηθείσες το 1966, που είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010 με ανήλικο τέκνο και συμπληρωμένο το 50ο έτος της ηλικίας τους έως το 2016, αποχωρούν οποτεδήποτε για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας 56,9 ετών που το συμπλήρωσαν μέσα στο 2023.

2. Μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία με ανήλικο τέκνο και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη το 2024 με όριο ηλικίας 58,5 ετών.

3. Μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν το 2012 την απαραίτητη 25ετία με ανήλικο τέκνο και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη το 2024 με όριο ηλικίας 61 ετών.

4. Τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία που ζητούν οι καταστατικές διατάξεις των ταμείων τους, μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2024 χωρίς όριο ηλικίας.

5. Τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 20ετία και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017 αποχωρούν το 2024 με όριο ηλικίας 58,5 ετών.

6. Τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ – Τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018 αποχωρούν το 2024 με όριο ηλικίας 61 ετών.

Ποιοι ασφαλισμένοι και πότε πρέπει να έχουν τα 10.500 ένσημα στο ΙΚΑ για να πάρουν σύνταξη το 2024;

Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) στο ΙΚΑ γεννημένοι μεταξύ 1961, 1962 και 1963 οι οποίοι συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 59 και 58 ετών το 2020 και το 2021 αποχωρούν από το 2023 και εντός του 2024, αρκεί να είχαν 10.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 και ως 11.100 ημέρες ασφάλισης συνολικά μέχρι τη συνταξιοδότηση. Τα όρια ηλικίας που ισχύουν για όσους έχουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και συμπλήρωσαν τα 58 και τα 59 τους το 2020 και το 2021 είναι από 61 ως 61,8 ετών. Οι 10.500 ημέρες ως το 2012 μπορούν να συμπληρωθούν και με εξαγορές πλασματικού χρόνου (ως 4 ή 5 έτη) ενώ στη θεμελίωση συμβάλει και η διαδοχική ασφάλιση σε ταμείο είτε μισθωτών είτε ελευθέρων επαγγελματιών.

Κερδισμένοι

Δεν θίγονται από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας οι ασφαλισμένοι που είχαν συμπληρώσει το παλιό όριο ηλικίας και τον απαιτούμενο για τη συνταξιοδότηση χρόνο ασφάλισης ως τις 18/8/2015 καθώς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε. Δεν θίγονται επίσης όσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης έως και την 31/12/2022, και ως 31/12/2021 την παλιά ηλικία που θα έπαιρναν σύνταξη.

Χαμένοι

Θίγονται και βγαίνουν στα 62 με 40 έτη ασφάλισης ή στα 67 με λιγότερα έτη ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν την παλιά ηλικία συνταξιοδότησης μετά την 1/1/2022. Για παράδειγμα δημόσιος υπάλληλος 58 ετών το 2020 με 35ετία παίρνει σύνταξη στα 61, ενώ με ηλικία 58 το 2022, θα βγει στα 62 και θα χρειαστεί 40 χρόνια ασφάλισης.


Πηγή


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ