Συντάξεις: Ραγδαίες εξελίξεις – Έρχεται το τέλος της προσωπικής διαφοράς


Συντάξεις: Σε πλήρη εξάλειψη οδηγείται η προσωπική διαφορά των συνταξιούχων σε 33 μήνες από σήμερα

Με τις αυξήσεις της περιόδου 2024-2027 όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι θα σβήσουν την προσωπική διαφορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ ο αριθμός των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά έχει μειωθεί τους τελευταίους 30 μήνες σε 770.000, από 1.230.000 που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2021.

Από το σύνολο των συνταξιούχων που βρέθηκαν με θετική προσωπική διαφορά στον πρώτο επανυπολογισμό των συντάξεων το 2019 με τον νόμο Κατρούγκαλου, οι περίπου 460.000 έχουν καταφέρει σήμερα να τη μηδενίσουν, αφενός με τον δεύτερο επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση και αφετέρου με τις δύο αυξήσεις στις συντάξεις του 2023 και του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι η προσωπική διαφορά αφορά τους παλαιούς συνταξιούχους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί πριν εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου (4387/2016). Βάσει του νόμου η σύνταξή τους επανυπολογίστηκε και στην πλειονότητα αυτών βγήκε μικρότερη. Προκειμένου να μην περικοπεί όμως θεσπίστηκε η προσωπική διαφορά που αποτελεί μέρος της σύνταξης, καταβάλλεται κανονικά, αλλά στερεί από τους συνταξιούχους τις ετήσιες αυξήσεις μέχρι να μηδενιστεί με αυτές.

Η προσωπική διαφορά στερεί τις αυξήσεις των συντάξεων

Υπενθυμίζεται ότι η προσωπική διαφορά αφορά στους παλαιούς συνταξιούχους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί πριν εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Βάσει του νόμου η σύνταξή τους επανυπολογίστηκε και στην πλειονότητα αυτών βγήκε μικρότερη και προκειμένου να μην περικοπεί θεσπίστηκε η προσωπική διαφορά που αποτελεί μέρος της σύνταξης, καταβάλλεται κανονικά, αλλά στερεί από τους συνταξιούχους τις ετήσιες αυξήσεις μέχρι να μηδενιστεί με αυτές.

Πώς θα βρείτε την προσωπική σας διαφορά

Αν δεν έχετε φυλάξει τα παλαιότερα ενημερωτικά σημειώματα του 2019 που αναγράφουν την προσωπική σας διαφορά (θετική, αρνητική) για να τη βρείτε μπορείτε να εισέλθετε στον ιστότοπο του e-EFKA, στην ένδειξη Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για συνταξιούχους (ΕΔΩ).

Στη συνέχεια, από τη λίστα των υπηρεσιών, θα επιλέξετε την «Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος κύριας σύνταξης». Εισερχόμενοι στην υπηρεσία με τους κωδικούς TAXIS, θα μπορέσετε να εκτυπώσετε το ενημερωτικό σημείωμα που έχει αναλυτικές πληροφορίες για τη μηνιαία πληρωμή της σύνταξης σας.

Στο σημείωμα θα βρείτε την προσωπική σας διαφορά, τις κρατήσεις σας, το μεικτό και το καθαρό ποσό της σύνταξής σας.

Αν εμφανιστεί μήνυμα ότι το ενημερωτικό σας σημείωμα δεν είναι διαθέσιμο, σημαίνει ότι ανήκετε στην κατηγορία των συνταξιούχων για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο επαναυπολογισμός της σύνταξής τους. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, οι εν λόγω συνταξιούχοι δεν ξεπερνούν τις 100.000 ( 4% των συνταξιούχων) και η αδυναμία ολοκλήρωσης του επαναυπολογισμού δεν συσχετίζεται με την αύξηση 7,75% την οποία θα λάβουν κανονικά.

Πώς και πότε σβήνει η προσωπική διαφορά-παραδείγματα

Με μια μέση ετήσια αύξηση 3% για τα επόμενα έτη, οι περισσότεροι που έχουν υπόλοιπο θα καταφέρουν να μηδενίσουν την προσωπική διαφορά από το 2025 ως το 2027, σύμφωνα με τον Ε. Τύπο.

Για παράδειγμα:

1.Συνταξιούχοι γήρατος του Δημοσίου με 35 έτη, παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο 1.057 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη προ φόρου με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 94 ευρώ, ενώ η αρχική ήταν 256 ευρώ. Με μέση ετήσια αύξηση γύρω στα 32 ευρώ θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά το 2027.

2.Συνταξιούχοι γήρατος του ΙΚΑ με 35 έτη, παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο 1.169 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη με μηδενικό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς  γιατί την εξάλειψαν ήδη με τις αυξήσεις.

3.Συνταξιούχοι γήρατος της ΔΕΗ με 36 έτη, παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο 1.394 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη, με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 33 ευρώ από 255 ευρώ που ήταν αρχικά. Με μέση ετήσια αύξηση 42 ευρώ θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά το 2025.

3.Συνταξιούχοι γήρατος του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με 36 έτη, παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο 814 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη, με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 247 ευρώ από 370 ευρώ που ήταν αρχικά. Με μέση ετήσια αύξηση 24 ευρώ θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά το 2034.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΉΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ 35 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ)

ΤΑΜΕΙΑ  

Ανταποδοτική+ εθνική σύνταξη σήμερα (*)

 

Αρχική προσωπική διαφορά (2019)

 

Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 2024

Κούρεμα αρχικής προσωπικής διαφοράς σε ποσοστό (%) Τελική καταβαλλόμενη σύνταξη 2024 Μέσος όρος ετήσιων αυξήσεων από 2025 Εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς (εκτίμηση)
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΓΛΚ) 1.057 256 94 63,1 1.151 31,70 2027
ΙΚΑ 1.169 152 0 100,0 1.169 35,06
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 979 150 8 94,6 987 29,37 2025
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 1.484 221 3 98,6 1.487 44,52 2025
ΤΣΠ-ΕΤΕ 1.095 313 155 50,6 1.250 32,86 2029
ΤΣΠ-ΑΤΕ 910 296 157 47,0 1.067 27,30 2030
ΠΡΩΗΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1.231 293 112 61,7 1.343 36,92 2027
ΤΑΠ-ΟΤΕ 1.099 221 58 73,6 1.157 32,96 2026
ΟΑΕΕ 767 317 208 34,3 975 23,01 2033
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 938 120 0 100,0 938 28,13
ΕΤΑΑ -ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 861 137 13 90,7 874 25,84 2025
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 1.210 300 130 56,6 1.340 36,29 2027
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 1.253 372 212 43,0 1.465 37,59 2030
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ 1.281 255 57 77,5 1.338 38,42 2026
ΟΑΠ- Δ.Ε.Η. 1.285 234 43 81,7 1.328 38,56 2026
ΝΑΤ 1.084 123 0 100,0 1.084 32,53 0

(*) Σύνταξη σήμερα: Μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση και με τις αυξήσεις 7,75% για 20203 και 3% για 2024. Ποσά συντάξεων μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ 36 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ)

ΤΑΜΕΙΑ  

Ανταποδοτική+ εθνική σύνταξη σήμερα (*)

 

Αρχική προσωπική διαφορά (2019)

 

Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 2024

Κούρεμα αρχικής προσωπικής διαφοράς σε ποσοστό (%) Τελική καταβαλλόμενη σύνταξη 2024 Μέσος όρος ετήσιων αυξήσεων από 2025 Ετος εξάλειψης της προσωπικής διαφοράς (εκτίμηση)
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΓΛΚ) 1.122 253 72 71,55 1.194 34 2026
ΙΚΑ 1.199 150 0 100,00 1.199 36
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 991 163 8 95,14 999 30
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 1.443 177 0 100,00 1.443 43
ΤΣΠ-ΕΤΕ 1.277 280 85 69,79 1.362 38 2026
ΤΣΠ-ΑΤΕ 1.289 214 10 95,10 1.299 39
ΠΡΩΗΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 892 216 91 58,01 983 27 2027
ΤΑΠ-ΟΤΕ 1.144 219 45 79,56 1.189 34 2026
ΟΑΕΕ 814 370 247 33,11 1.061 24 2034
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 969 137 0 100,00 969 29
ΕΤΑΑ -ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 870 153 18 88,30 888 26 2025
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 1.210 287 110 61,57 1.320 36 2027
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 1.316 369 193 47,76 1.509 39 2029
ΟΑΠ- ΔΕΗ 1.394 255 33 87,04 1.427 42 2025
ΝΑΤ 1.108 113 0 100,00 1.108 33

(*) Σύνταξη σήμερα: Μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση και με τις αυξήσεις 7,75% για 2023 και 3% για 2024. Ποσά συντάξεων μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο

 Τί θα συμβεί με την ανταποδοτική σύνταξη

Επισημαίνεται ότι από το 2025 οι νέοι συνταξιούχοι θα παίρνουν μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη σε σύγκριση με όσους αποχωρούν ως το 2024. Ο λόγος είναι επειδή οι συντάξιμες αποδοχές τους δεν θα αναπροσαρμόζονται με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως ισχύει για όσους θα αποχωρήσουν ως και το 2024, αλλά με βάση τον Δείκτη Μεταβολής Μισθών για το σύνολο της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ο μέσος όρος των αυξήσεων στους μισθούς όλων των εργαζομένων το έτος 2024 είναι 5%, τότε οι συντάξιμες αποδοχές όσων αποχωρήσουν με σύνταξη το 2025 θα αυξηθούν κατά 5%.

Έτσι, οι συντάξιμες αποδοχές των ετών 2002-2024, σύμφωνα με τα Νέα θα αυξάνονται με βάση τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κάθε έτους, ενώ από το 2025 θα αυξάνονται με τον μέσο όρο της αύξησης μισθών σε όλη την οικονομία. Με το σημερινό σύστημα υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών οι ασφαλισμένοι κερδίζουν μόνον τις χρονιές που ο πληθωρισμός είναι υψηλός. Με εξαίρεση το 2022, που ο πληθωρισμός ήταν στο 9,9%, καμία από τις προηγούμενες χρονιές δεν πέρασε το 3%. Με την αλλαγή όμως που θα ισχύσει από το 2025, οι ασφαλισμένοι που θα βγουν στα έτη 2025-2028 θα πάρουν μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη, καθώς θα υπολογιστεί με μισθούς αυξημένους κατά 5% κάθε έτος.


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ