Φορολογικές δηλώσεις: Τα 10 + 1 SOS για τους φορολογούμενους


Έντεκα είναι τα σημαντικότερα σημεία που αλλάζουν φέτος στις διαδικασίες συμπλήρωσης και εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Πρόκειται, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, για αλλαγές στα πεδία συμπλήρωσης του εντύπου Ε1 αλλά και στις διατάξεις για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και του τέλους επιτηδεύματος.Οι βασικές αλλαγές στο βασικό έντυπο της Ε1 της δήλωσης και στον τρόπο υπολογισμού των φόρων εισοδημάτων συνοψίζονται στα εξής:

  • Το ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος που θα προσδιοριστεί θα είναι προσυμπληρωμένο από την ΑΑΔΕ στους νέους κωδικούς 405-406 του πίνακα 4Γ2, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
  • Η προσαύξηση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 10% για κάθε τριετία λειτουργίας ατομικής επιχείρησης πέραν των πρώτων τριετιών λειτουργίας υπολογίζεται επί του ποσού της προηγούμενης τριετίας
  • Το τεκμαρτό ποσό εισοδήματος που προκύπτει από τα νέα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης μειώνεται κατά το ήμισυ για υπόχρεους που είναι πολύτεκνοι, για υπόχρεους που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% δεν υπερβαίνει το 25%
  • Στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης έχουν προστεθεί οι νέοι κωδικοί Ο45-046.
  • Στον πίνακα 2 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης προστέθηκαν επίσης οι νέοι κωδικοί 047-048.
  • Σε ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις ολικών ή μερικών εξαιρέσεων απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή και ο έλεγχος συγκεκριμένων δικαιολογητικών.
  • Από το τεκμαρτό εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια αφαιρούνται όλα τα εισοδήματα που έχει ο φορολογούμενος, φορολογητέα και απαλλασσόμενα, εφόσον προέρχονται από μισθωτή εργασία, συντάξεις ή και από αγροτική δραστηριότητα.
  • Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που λαμβάνεται υπόψη για να εφαρμοστεί ο συντελεστής 30% και να προσδιοριστεί ποιο είναι το όριο δαπανών που πρέπει να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα το 2023 ο φορολογούμενος που άσκησε το 2023 ατομική επιχείρηση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τεκμαρτό εισόδημα που προέκυψε με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης. 


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ