ΚΥΑ: Καθορισμός κινδύνων και παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών


Τον καθορισμό του συνόλου των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Υγείας, Εργασίας και Μετανάστευσης.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, ο τύπος της οποίας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, υποχρεούνται, κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, να υποβάλουν:
α) ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο έχει συναφθεί στην αλλοδαπή και στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι καλύπτει τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα αυτός διαμένει στην Ελλάδα ή
β) ασφαλιστήριο συμβόλαιο που συνάπτεται στην Ελλάδα.
Οι καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, είναι οι ακόλουθες:
Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1.500 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.
Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.
Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν εξαιρέσεις ή / και ειδικές πρόσθετες συμφωνίες.Πηγή


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ