Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Σχεδόν στο 30% των περιπτώσεων δεν έπρεπε να χορηγηθεί σε κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αττικής – Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας


Κλιμάκιο Επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας διενήργησε έλεγχο με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας έγκρισης αιτήσεων χορήγησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), πρώην (ΚΕΑ) κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2018 – 30.04.2023 σε Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αττικής. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) τέθηκε σε εθνική εφαρμογή προκειμένου, σε συμμόρφωση με τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες αξίες της προστασίας του ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του κοινωνικού κράτους δικαίου, αλλά και του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, να υποστηρίξει άτομα και νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Κατά τον ελεγχόμενη χρονική περίοδο (01.01.2018 – 30.04.2023), μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι:
Έπειτα από την αξιολόγηση εξακοσίων δεκαπέντε (615) αιτήσεων  εγκριθείσες από το σύνολο των χρηστών του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) και του Παραρτήματος Ρομά του Δήμου, σε εκατό εξήντα εννέα (169)  εγκριθείσες αιτήσεις, συνολικού ποσού 266.287,76 €, τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκομίστηκαν  δεν  δικαιολογούσαν την έγκριση και εν τέλει την χορήγηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ, πρώην ΚΕΑ) στους ωφελούμενους, είτε λόγω μη προσκόμισης των (ορθών) απαιτούμενων  δικαιολογητικών, είτε λόγω μη τήρησης φακέλου, είτε αφορούσαν πολίτες που κατοικούσαν σε διαφορετικό Δήμο , κατά παράβαση των ισχυουσών ΚΥΑ και του Εσωτερικού Κανονισμού  Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) του  Δήμου.
Συγκεκριμένα:
Η εναλλαγή έξι (6)  διαφορετικών κοινωνικών  λειτουργών   από το 2017 έως το 2020 καθώς και η απασχόληση, κατά την ελεγχόμενη περίοδο 25 χειριστών (σήμερα ενεργοί είναι μόνον οι οκτώ) στην Πλατφόρμα Ελάχιστου Εγγυημένου εισοδήματος δεν συνέβαλλε στη δημιουργία  στέρεης  «διοικητικής μνήμης» και επαγγελματικής ταύτισης  με το Κέντρο Κοινότητας του  Δήμου.
Τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου  απασχολούνταν παράλληλα ως χειριστές στο πρόγραμμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), χωρίς να έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις που να τους επιτρέπουν τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα.
Το γεγονός ότι ο υπάλληλος – χειριστής έχει την αρμοδιότητα παραλαβής των αιτήσεων, αποδοχής  δικαιολογητικών καθώς και έγκρισης και χορήγησης  των αιτήσεων χωρίς την ύπαρξη δεύτερης και τρίτης γραμμής ελέγχου, δεν  παρέχει  τις προϋποθέσεις για την διασφάλιση  της τήρησης της νομιμότητας.
Δεν υφίστανται δικλίδες ασφαλείας στην ηλεκτρονική «πλατφόρμα» του προγράμματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), όσον αφορά στην  αναγνώριση και απόρριψη έγκρισης  αιτήσεων χορήγησης του (ΕΕΕ) από χρήστες  Κέντρου Κοινότητας ενός Δήμου, όταν οι αιτούντες δικαιούχοι είναι Δημότες άλλων (τρίτων) Δήμων.
Οι βάσεις δεδομένων,  συνδυαστικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΕΕ, ηλεκτρονικών συστημάτων (π.χ. ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Υπουργείο Παιδείας,  Δημοτολόγιο, ΟΑΕΔ κλπ.) εμφανίζουν αντιφατικές πληροφορίες (π.χ. διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας).
Δεν υφίσταται αυτόματη διασταύρωση στοιχείων ωφελουμένων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΕΕ τουλάχιστον με άλλα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ (Αναπηρίας, Τέκνων, Στέγασης κλπ).
Η έκθεση ελέγχου της Αρχής διαβιβάστηκε:
α) στον ΟΠΕΚΑ προκειμένου να προβεί στην αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ύψους 266.287,76 €, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, να μεριμνήσει για την περαιτέρω επιτάχυνση επιτόπιων τακτικών ή έκτακτων  ελέγχων για τη διασφάλιση της νομιμότητας λήψης των παροχών του Οργανισμού.
β) στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προκειμένου να εξετάσει  τη δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης ηλεκτρονικής δικλίδας ασφαλείας στην «πλατφόρμα» του προγράμματος ΕΕΕ για την αποτροπή έγκρισης  από  χρήστες Κέντρου Κοινότητας ενός Δήμου σχετικών  αιτήσεων  σε  μόνιμους κατοίκους άλλων Δήμων.
γ) στον ελεγχόμενο Δήμο  προκειμένου να εξετάσει τυχόν καταγγελία των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου  εργαζομένων εφόσον υπηρετούν ακόμα στο Κέντρο Κοινότητας και στο Παράρτημα Ρομά του Δήμου.
δ) στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.Πηγή


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ