Κλειστά τα σχολεία εκτάκτως για δύο μέρες: Αυτός είναι ο λόγος


Σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων ανακοινώθηκαν λόγω της διεξαγωγής των ευρωεκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024.

Οι διευθυντές των σχολείων που έχουν οριστεί ως κέντρα ψηφοφορίας καλούνται να παραδώσουν τις σχολικές αίθουσες την Παρασκευή πρωί στις κατά τόπους δημοτικές αρχές, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία διαμόρφωσης των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν για τις εκλογές.

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών στο πρόγραμμα, η διεξαγωγή των προαγωγικών εξετάσεων και των Πανελλήνιων Εξετάσεων θα αναβληθεί. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ τάξη θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου, ενώ οι εξετάσεις για τις υπόλοιπες τάξεις θα ακολουθήσουν ανάλογο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα αναμένεται να εκδοθούν έως την Τετάρτη 19 Ιουνίου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις στα Γυμνάσια

Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 θα λήξουν τα μαθήματα και οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α’ θα γίνουν από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου. Τις επόμενες μέρες τα σχολεία θα ανακοινώσουν το πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου.

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

  • όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή
  • όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη.

Αναβαθμολόγηση γραπτών

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 126/2016 (Α’ 211), μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους/τις οποίους/ες προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Τα γραπτά δοκίμια των «κατ΄ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» και των στρατευσίμων βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών/τριών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

Σύμφωνα με το υπάρχον πλαίσιο, οι μαθητές κρίνονται άξιοι προαγωγής όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια βαθμολόγησης. Σε περίπτωση που αυτά δεν επιτευχθούν, προβλέπεται η δυνατότητα επαναληπτικών εξετάσεων κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, οι γονείς ή οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

 


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ