Αυτόματη Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων: Μια Ευκολία για Μισθωτούς και Συνταξιούχους


Στο πλαίσιο της φορολογικής διαδικασίας της Ελλάδας, η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση διαδικασιών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα. Μια πρωτοβουλία που έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό τον στόχο είναι η αυτόματη υποβολή φορολογικών δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Σύμφωνα με ενημέρωση που παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι φορολογούμενοι αυτές τις ημέρες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τις φετινές τους φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες προσυμπληρώνονται ηλεκτρονικά με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στη φορολογική αρχή. Αν δεν υπάρξουν τροποποιήσεις από τους ίδιους τους φορολογούμενους, οι δηλώσεις αυτές θα υποβληθούν αυτόματα στο φορολογικό σύστημα στις 2 Ιουλίου.

Ωστόσο, η διαδικασία δεν αφήνει τους φορολογούμενους χωρίς επιλογές. Έως τη Δευτέρα 1η Ιουλίου, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αρχική δήλωση, ελέγχοντας παράλληλα την ορθότητα και την ακρίβεια των προσυμπληρωμένων δηλώσεών τους. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσουν το δικαίωμα να τις τροποποιήσουν, εφόσον είναι απαραίτητο. Επιπλέον, από τις 2 Ιουλίου έως την καταληκτική ημερομηνία των 26 Ιουλίου, μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις.

Η Φορολογική Διοίκηση θεωρεί ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις αυτές επέχουν θέση αρχικής δήλωσης, επιτρέποντας στους φορολογούμενους να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις.

Η αυτόματη υποβολή φορολογικών δηλώσεων αποτελεί ένα βήμα προς τη διευκόλυνση και την απλοποίηση των διαδικασιών για τους πολίτες, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, στο μήνυμα της προς τους φορολογούμενους η ΑΑΔΕ αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί σε προσυμπλήρωση της Δήλωσής σας με βάση το σύνολο των στοιχείων, που μέχρι στιγμής είναι στη διάθεσή μας, και υπολογίσαμε τη φορολογική σας υποχρέωση.

Εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής σας, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την υπηρεσία μας, με εσωτερική διαδικασία, την Τρίτη 2/7/2024, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε νωρίτερα τη δήλωσή σας.

Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, υποχρεούστε να τροποποιήσετε ή/και να συμπληρώσετε τα ορθά στοιχεία και να υποβάλετε εσείς τη δήλωσή σας, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Ειδικότερα:

α) μέχρι την Δευτέρα 1/7/2024 μπορείτε να υποβάλετε αρχική δήλωση

β) από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορείτε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για εσάς, θα ειδοποιηθείτε προκειμένου να επισκεφθείτε εκ νέου την εφαρμογή, να δείτε τα νέα δεδομένα που προκύπτουν για τη φορολογική σας υποχρέωση και, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή, να προβείτε στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες.

Ειδικότερα:

α) εάν η μεταβολή επέλθει πριν η δήλωσή σας υποβληθεί είτε από εσάς είτε από την υπηρεσία μας, με την παραπάνω εσωτερική διαδικασία, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Εμείς θα λάβουμε υπόψη μας τα νεότερα δεδομένα και θα υπολογίζουμε τη φορολογική σας υποχρέωση με βάση αυτά.
β) εάν η μεταβολή επέλθει μετά την υποβολή της δήλωσής σας, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, υποχρεούστε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με τη μεταβολή, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον φορολογικό σας σύμβουλο για τις ενέργειες, στις οποίες θα χρειαστεί να προβείτε.

Μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων της δήλωσής σας, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην εφαρμογή», επιλέγοντας « Έτος 2024», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών σας.

Στην ίδια διαδρομή μπορείτε να δείτε τη φορολογική υποχρέωση που θα προσδιορισθεί με βάση τα στοιχεία αυτά, επιλέγοντας «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά περίπτωση.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, στο τηλέφωνο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00.»


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ