Άρθρο Μακρόν και Σολτς στους FT: Γαλλία και Γερμανία επιδιώκουν ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας


Τις αναγκαίες αλλαγές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής, σκιαγραφούν οι ηγέτες των δύο χωρών

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, διαπιστώνουν σε κοινό τους άρθρο στους Financial Times ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς. «Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένα τα θεμέλια στα οποία έχουμε οικοδομήσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας και τον ρόλο μας στον κόσμο. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση» διαμηνύουν οι δύο ηγέτες.

Επίσης, τάσσονται υπέρ μίας διασυνδεδεμένης αγοράς ενέργειας με σεβασμό στις εθνικές επιλογές.

Αναλυτικά το άρθρο των Εμανουέλ Μακρόν και Όλαφ Σολτς:

Σε λίγες εβδομάδες, εμείς οι Ευρωπαίοι θα αρχίσουμε να καθορίζουμε την ατζέντα μας για την επόμενη θητεία στην ΕΕ. Κοιτάζοντας πίσω τις προκλήσεις της τελευταίας πενταετίας —είτε είναι η πανδημία, ο συνεχιζόμενος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ή οι αυξανόμενες γεωπολιτικές αλλαγές — είναι σαφές: η Ευρώπη βρίσκεται σε έναν σημείο καμπής. Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένα τα θεμέλια στα οποία έχουμε οικοδομήσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής μας και τον ρόλο μας στον κόσμο. Πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση.

Η ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς μας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας, με την παράλληλη επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιακής μετάβασης, βρίσκονται στο επίκεντρο της απάντησης σε αυτές τις προκλήσεις. Για το σκοπό αυτό, η Γαλλία και η Γερμανία προτείνουν σήμερα μία ανανεωμένη ώθηση για ανταγωνιστικότητα για την επόμενη θητεία της ΕΕ.

Η Ευρώπη πρέπει να ευδοκιμήσει ως ισχυρός βιομηχανικός και τεχνολογικός ηγέτης παγκόσμιας κλάσης, υλοποιώντας παράλληλα τη φιλοδοξία μας να κάνουμε την ΕΕ την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης για την ανάπτυξη των αγορών, των βιομηχανιών και των καλών θέσεων εργασίας του μέλλοντος. Για να ανταποκριθούν σε αυτές τις κοινές φιλοδοξίες, η Γερμανία και η Γαλλία είναι πεπεισμένες ότι η ΕΕ χρειάζεται περισσότερη καινοτομία, περισσότερη ενιαία αγορά, περισσότερες επενδύσεις, περισσότερους ίσους όρους ανταγωνισμού και λιγότερη γραφειοκρατία.

Μαζί, θα υποστηρίξουμε την ενίσχυση της κυριαρχίας της ΕΕ και τη μείωση των κρίσιμων εξαρτήσεών μας, αξιοποιώντας παράλληλα την επιτυχή εφαρμογή της ατζέντας που αναπτύχθηκε από τη Σύνοδο Κορυφής των Βερσαλλιών τον Μάρτιο του 2022. Με μία φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική, μπορούμε να επιτρέψουμε την ανάπτυξη και την εξάπλωση βασικών τεχνολογιών του αύριο, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικές τεχνολογίες, το διάστημα, το 5G/6G, οι βιοτεχνολογίες, οι καθαρές μηδενικές τεχνολογίες, η κινητικότητα και τα χημικά. Πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως και να επιταχύνουμε σημαντικά τα υφιστάμενα μέσα της ΕΕ, από σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έως τον ρόλο των δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη μία πιο στρατηγική προσέγγιση σε σχετικούς τομείς και να εκσυγχρονίσουμε τους κανόνες ανταγωνισμού μας ενόψει της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Ζητούμε μία φιλόδοξη ατζέντα μείωσης της γραφειοκρατίας για την υλοποίηση απλούστερων και ταχύτερων διοικητικών διαδικασιών και μείωσης των γραφειοκρατικών βαρών για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειώσει τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες μας κατά 25%. Αυτή η υπόσχεση πρέπει να υλοποιηθεί με ειδική νομοθεσία. Οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας χρειάζονται επίσης μία νέα αρχή.

Θα υποστηρίξουμε από κοινού μια φιλόδοξη, ισχυρή, ανοιχτή και βιώσιμη ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική που επιτρέπει συμφωνίες δίκαιου εμπορίου και προωθεί τα συμφέροντα της ΕΕ, δημιουργεί αμοιβαίες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά και σαφείς ισότιμους όρους ανταγωνισμού με τους εμπορικούς μας εταίρους. Η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει υπέρμαχος του πολυμερούς εμπορικού συστήματος που βασίζεται σε κανόνες και να ενεργεί για θεμιτό ανταγωνισμό.Θα απελευθερώσουμε πλήρως τα ενεργειακά μας συστήματα. Και αυτό θα το πετύχουμε σε μια πλήρως ολοκληρωμένη και διασυνδεδεμένη αγορά με σεβασμό στις εθνικές επιλογές για το αντίστοιχο ενεργειακό μείγμα. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος — και θα αυξήσει την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα ανοίξει το δρόμο για περισσότερη κυριαρχία.

Τέλος, οι συλλογικές μας επενδυτικές προσπάθειες, ιδιωτικές και δημόσιες, πρέπει να ταιριάζουν με τις φιλοδοξίες μας. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε πλήρως τις δυνατότητες των κεφαλαιαγορών μας. Πάρα πολλές εταιρείες που θέλουν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους στρέφονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πάρα πολλές ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις επενδύονται στο εξωτερικό και όχι στις πλέον υποσχόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κλίμακας της Ευρώπης. Για να κινητοποιήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις, πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με μια πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά με πυρήνα την ένωση τραπεζών και κεφαλαιαγορών, αντιμετωπίζοντας τον κατακερματισμό και διασφαλίζοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να επανεκκινήσουμε την ευρωπαϊκή αγορά τιτλοποιήσεων, να βελτιώσουμε τη σύγκλιση και την αποτελεσματικότητα της εποπτείας των κεφαλαιαγορών σε ολόκληρη την ΕΕ, να εναρμονίσουμε τις σχετικές πτυχές των πλαισίων αφερεγγυότητας και τη φορολογική νομοθεσία, να απλοποιήσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και να αναπτύξουμε ένα απλό και αποτελεσματικό προϊόν διασυνοριακών επενδύσεων και αποταμίευσης για όλους. Οι ιδιωτικές και οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να συμβαδίζουν. Θα πρέπει να καταστήσουμε τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατάλληλο για το μέλλον και να δώσουμε περαιτέρω προτεραιότητα στις επενδύσεις σε μετασχηματιστικές δαπάνες και ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, ενώ παράλληλα θα εργαστούμε για την εισαγωγή νέων «ιδίων πόρων» όπως συμφωνήθηκε το 2020.

Από κοινού, απευθύνουμε την έκκληση να θέσουμε αυτή την ατζέντα στον πυρήνα της επόμενης περιόδου. Η ΕΕ είναι το κοινό μας μέλλον.


Πηγή


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ