Προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων: Δείτε σε ποιες θέσεις – Δικαιολογητικά

Θέσεις εργασίας: Συνολικά 149 προσλήψεις εποχικών περιλαµβάνονται σε σειρά αποφάσεων που έλαβε το δηµοτικό συµβούλιο του Δήµου Αθηναίων.

Οι προσλήψεις αφορούν τη στελέχωση Πολυδύναµων Κέντρων και Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, δηµοτικών ιατρείων καθώς και την αντικατάσταση δύο κτηνιάτρων των οποίων οι συµβάσεις πρόκειται να λήξουν.

Ειδικότερα:

1) Στελέχωση της επιχορηγούµενης από το ΕΣΠΑ πράξης «Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναµα Κέντρα)» στο πλαίσιο της εγκεκριµένης Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του ∆ήµου Αθηναίων που είναι ενταγµένη στο ΠΕΠ «Αττική».

Μέσα από το πρόγραµµα αυτό θα λειτουργήσουν Πολυδύναµα Κέντρα στα ∆ηµοτικά Ιατρεία τα οποία βρίσκονται στη Σόλωνος, στην Κυψέλη, στα Πετράλωνα και στον Νέο Κόσµο. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν συµβάσεις ετήσιας διάρκειας µε δυνατότητα ανανέωσης έως την ολοκλήρωση της Πράξης. Θα προσληφθούν 91 άτοµα µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) και ακόµη 7 µε σύµβαση µίσθωσης έργου.

Οι 91 θέσεις των Ι∆ΟΧ κατανέµονται ως εξής:

4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Παιδιάτρου
4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Γυναικολόγου
4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Καρδιολόγου
4 ΠΕ Οδοντίατροι
4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Οφθαλµιάτρου
4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Γενικού Ιατρού
4 ΠΕ Ιατροί Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου
4 ΠΕ Ψυχίατροι
1ΠΕ Ιατρός µε ειδικότητα Ενδοκρινολόγου
1 ΠΕ Ιατρός µε ειδικότητα Ορθοπεδικού
2 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα Φυσιάτρου ή Ορθοπεδικού
4 ΠΕ Ιατροί µε ειδικότητα ∆ερµατολόγου
7 ΤΕ Νοσηλευτές/τριες
8 ΠΕ Ψυχολόγοι
4 ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας
4 ΤΕ Μαιευτές/Μαίες
4ΤΕ Φυσικοθεραπευτές
12 ΠΕ Ψυχολόγοι ή Κοινωνικών Επιστηµών ή ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για τις θέσεις Συµβούλων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης
4 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστηµών για τη θέση Συµβούλου Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας
4 ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστηµών για τη θέση Εργασιακού Συµβούλου
4 ΠΕ Νοµικοί Οι προσλήψεις των 91 Ι∆ΟΧ θα γίνουν σταδιακά ανάλογα µε την ωρίµανση της λειτουργίας του κάθε Πολυδύναµου Κέντρου και θα ολοκληρωθούν µέσα σε ένα έτος από την έγκριση των προσλήψεων.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here