Συντάξεις: Μπόνους έως 1.212 ευρώ για τους συνταξιούχους του 2024


Οι συνταξιούχοι του 2024 θα βγουν κερδισμένοι σε σύγκριση με όσους πήραν σύνταξη το 2023

Συντάξεις: Αυξήσεις που ισοδυναμούν με μια 13η σύνταξη και με ετήσιο όφελος που φτάνει ως τα 1.212 ευρώ ανάλογα με τους μισθούς, τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές που κατέβαλαν θα έχουν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται μέσα στο 2024.

Ηδη, οι νέες αιτήσεις για σύνταξη μέχρι και τον Μάιο έχουν αγγίξει τις 90.000 και όπως όλα δείχνουν μέχρι τον Δεκέμβριο θα φτάσουν τις 200.000 ή και θα τις ξεπεράσουν.

Οι συνταξιούχοι του 2024 θα βγουν κερδισμένοι σε σύγκριση με όσους πήραν σύνταξη το 2023, από δύο παράγοντες:

1.Από την αυτόματη αύξηση των συντάξιμων αποδοχών τους κατά το ποσοστό της αύξησης του περσινού πληθωρισμού σε ποσοστό 3,5%.

2.Από την αύξηση του χρόνου ασφάλισης και την κατοχύρωση μεγαλύτερου ποσοστού αναπλήρωσης σε σύγκριση με όσους αποχώρησαν το 2023.

Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί το 2024, θα κερδίσει μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη από τον ασφαλισμένο που αποχώρησε το 2023, αφενός γιατί ο μισθός, ή οι εισφορές (αν πρόκειται για επαγγελματίες) βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η ανταποδοτική σύνταξη θα αυξηθούν κατά 3,5% λόγω πληθωρισμού, και αφετέρου γιατί οι αυξημένες αποδοχές, ή οι εισφορές, θα υπολογιστούν με υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης επειδή θα έχουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης εντός του 2024.

Πρακτικά, ένας ασφαλισμένος που έχει συντάξιμο μισθό 1.900 ευρώ ως το 2023, αν βγει στη σύνταξη το 2024, θα πάρει αύξηση 3,5% (τιμαριθμική αναπροσαρμογή) και η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογιστεί με συντάξιμο μισθό 1.967 ευρώ.

Με 40 χρόνια θα πάρει ανταποδοτική σύνταξη 933 ευρώ και άλλα 426,17 ευρώ από την εθνική, δηλαδή θα έχει σύνολο σύνταξης 1.410 ευρώ.

Αν έβγαινε το 2023 θα είχε συντάξιμο μισθό 1.900 ευρώ, 39 έτη ασφάλισης και η τελική σύνταξη που θα είχε σήμερα θα ήταν 1.355 ευρώ μαζί με την αύξηση 3% που δόθηκε σε όλους τους συνταξιούχους του 2023.

Λόγω του πληθωρισμού και λόγω καλύτερου ποσοστού αναπλήρωσης, με αίτηση το 2024 θα έχει αύξηση σύνταξης κατά 55 ευρώ τον μήνα, ή κατά 660 ευρώ σε ετήσια βάση.

Κέρδος -έστω και κατά μερικά ευρώ- προκύπτει και για όσους αποχωρήσουν με τα ίδια έτη ασφάλισης σε σύγκριση με το 2023. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μπόνους έρχεται μόνον από την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών λόγω πληθωρισμού.

Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος που βγήκε το 2023 με συντάξιμο μισθό 1.700 ευρώ και 38 χρόνια ασφάλισης παίρνει σήμερα (μαζί με την αύξηση του 2024) τελική σύνταξη 1.213 ευρώ μικτά. Ενας ασφαλισμένος που είχε τις ίδιες αποδοχές για το 2023 αλλά αποφασίζει να αποχωρήσει το 2024 με τα ίδια έτη (38) θα βγεί με σύνταξη 1.217 ευρώ. Το κέρδος των 4 ευρώ προκύπτει επειδή η σύνταξη υπολογίστηκε με υψηλότερο μισθό λόγω της τιμαριθμοποίησης των αποδοχών του.

Από το 2025 έρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, καθώς ως βάση για την αύξησή τους θα λαμβάνεται υπόψη η μέση αύξηση των μισθών όλων των εργαζομένων για το προηγούμενο έτος. Αν δηλαδή το 2024 η μέση αύξηση των μισθών είναι 5%, τότε κατά το ποσοστό αυτό θα αυξηθούν οι συντάξιμες αποδοχές του 2024 για όσους αποχωρήσουν το 2025, ενώ η αύξηση των αποδοχών βάσει πληθωρισμού θα παραμείνει για τις συντάξιμες αποδοχές από το 2002 ως και το 2023. Αντίστοιχα οι συντάξιμες αποδοχές όσων αποχωρήσουν το 2026, θα αυξηθούν με τους δείκτες μεταβολής μισθών για τα έτη 2024 και 2025 και με τον πληθωρισμό για τα έτη 2002 ως 2023. Το νέο σύστημα θα είναι και καλύτερο από την αύξηση των συντάξιμων αποδοχών βάσει πληθωρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι οι μισθοί θα αυξάνονται πάνω από τον πληθωρισμό.

Οι αυξήσεις στις νέες συντάξεις του Δημόσιου

Κέρδος ως και 101 ευρώ τον μήνα ή ως 1.212 ευρώ το χρόνο στη σύνταξη θα έχουν οι ασφαλισμένοι από το Δημόσιο που συνταξιοδοτούνται το 2024.

Το κέρδος προκύπτει από τη διαφορά που θα έχει η σύνταξη που θα πάρουν φέτος σε σύγκριση με τη σύνταξη που πήραν οι υπάλληλοι που συνταξιοδοτήθηκαν το 2023.

Στους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» η σύγκριση γίνεται με ποσά σύνταξης που αντιστοιχούν σε 35, 37 και 39 έτη ασφάλισης το 2023 και με ποσά σύνταξης για 36, 38 και 40 έτη το 2024.

Ανάλογα με την μισθολογική κατηγορία των υπαλλήλων οι νέες συντάξεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τους αναλυτικούς πίνακες του ενθέτου ως εξής:

1.Καθηγητής ΑΕΙ με 40 έτη: Η σύνταξη για το 2024 θα υπολογιστεί με αποδοχές αυξημένες κατά 3,5% που είναι ο πληθωρισμός του 2023. Αν ο συντάξιμος μισθός του το 2023 ήταν 3.472 ευρώ, για το 2024 θα είναι 3.594 ευρώ. Η σύνταξη που θα πάρει με αίτηση το 2024 είναι 2.223 ευρώ. Αν έβγαινε το 2023 με 39 έτη θα έπαιρνε 2.123 ευρώ. Η αύξηση που κερδίζει με αίτηση το 2024 είναι 101 ευρώ, ή 1.212 ευρώ σε ετήσια βάση.

2.Ασφαλισμένος του Δημοσίου που θα συνταξιοδοτηθεί με 38 έτη το 2024 και συντάξιμες αποδοχές 2.928 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.741 ευρώ. Αν έβγαινε το 2023 η σύνταξη που θα είχε σήμερα (μετά και την αύξηση 3%) θα ήταν 1.660 ευρώ γιατί θα αποχωρούσε με 37 έτη και μικρότερες συντάξιμες αποδοχές. Το κέρδος του για το 2024 είναι 81 ευρώ, ή 972 ευρώ το χρόνο.

3.Δημόσιος υπάλληλος κανονικού μισθολογίου που θα συνταξιοδοτηθεί με 40 έτη το 2024 και συντάξιμες αποδοχές 1.969 ευρώ θα πάρει σύνταξη 1.411 ευρώ. Αν έβγαινε το 2023 η σύνταξη που θα είχε σήμερα (μετά και την αύξηση 3%) θα ήταν 1.356 ευρώ γιατί θα αποχωρούσε με 39 έτη και μικρότερες συντάξιμες αποδοχές (1.902 ευρώ). Το κέρδος του για το 2024 είναι 45 ευρώ, ή 540 ευρώ το χρόνο.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις με αίτηση το 2024 για ασφαλισμένους του δημοσίου τομέα

Συντάξιμος μισθός 2002-2023 Συντάξιμος μισθός 2002-2024 Σύνταξη το 2023 με 35 έτη Σύνταξη το 2024 με 36 έτη Αύξηση για το 2024 Σύνταξη το 2023 με 37 έτη Σύνταξη το 2024 με 38 έτη Αύξηση για το 2024 Σύνταξη το 2023 με 39 έτη Σύνταξη το 2024 με 40 έτη Αύξηση για το 2024
Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια Μηνιαία Ετήσια
3.472 € 3.594 € 1.760 € 1.857 € 97 € 1.164 € 1.941 € 2.040 € 99 € 1.188 € 2.123 € 2.224 € 101 € 1.212 €
3.137 € 3.247 € 1.632 € 1.719 € 87 € 1.044 € 1.795 € 1.884 € 89 € 1.068 € 1.960 € 2.050 € 90 € 1.080 €
2.829 € 2.928 € 1.513 € 1.592 € 79 € 948 € 1.660 € 1.741 € 81 € 972 € 1.809 € 1.890 € 81 € 972 €
2.565 € 2.655 € 1.412 € 1.483 € 71 € 852 € 1.545 € 1.619 € 74 € 888 € 1.680 € 1.754 € 74 € 888 €
2.473 € 2.560 € 1.377 € 1.445 € 68 € 816 € 1.505 € 1.576 € 71 € 852 € 1.635 € 1.706 € 71 € 852 €
2.293 € 2.373 € 1.307 € 1.371 € 64 € 768 € 1.427 € 1.492 € 65 € 780 € 1.547 € 1.613 € 66 € 792 €
2.154 € 2.229 € 1.254 € 1.314 € 60 € 720 € 1.366 € 1.427 € 61 € 732 € 1.479 € 1.541 € 62 € 744 €
2.070 € 2.142 € 1.222 € 1.279 € 57 € 684 € 1.329 € 1.388 € 59 € 708 € 1.438 € 1.497 € 59 € 708 €
1.902 € 1.969 € 1.157 € 1.210 € 53 € 636 € 1.256 € 1.310 € 54 € 648 € 1.356 € 1.411 € 55 € 660 €
1.869 € 1.934 € 1.144 € 1.196 € 52 € 624 € 1.242 € 1.295 € 53 € 636 € 1.340 € 1.393 € 53 € 636 €
1.719 € 1.779 € 1.087 € 1.134 € 47 € 564 € 1.176 € 1.225 € 49 € 588 € 1.266 € 1.316 € 50 € 600 €
1.665 € 1.723 € 1.066 € 1.112 € 46 € 552 € 1.153 € 1.200 € 47 € 564 € 1.240 € 1.288 € 48 € 576 €
1.577 € 1.632 € 1.032 € 1.076 € 44 € 528 € 1.114 € 1.159 € 45 € 540 € 1.197 € 1.242 € 45 € 540 €
1.486 € 1.538 € 997 € 1.038 € 41 € 492 € 1.075 € 1.117 € 42 € 504 € 1.153 € 1.195 € 42 € 504 €
1.361 € 1.409 € 949 € 987 € 38 € 456 € 1.020 € 1.059 € 39 € 468 € 1.091 € 1.131 € 40 € 480 €

*Ποσά συντάξεων μικτά.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ