ΑΣΕΠ: Έρχονται 2.500 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο με απολυτήριο λυκείου


Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις προσλήψεις με προκήρυξη ΑΣΕΠ

Η νέα έκδοση της μεγάλης προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 2.500 μόνιμων θέσεων εργασίας για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στο Δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει αποστείλει το προσχέδιο της προκήρυξης στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να πάρει την τελική έγκριση μετά θα αποστείλει το έγγραφο στο Εθνικό Τυπογραφείο σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»..

Οι 2.500 προσλήψεις θα γίνουν με το σύστημα της μοριοδότησης, των τυπικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων:

 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών,
 • διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες),
 • γνώση ξένης γλώσσας.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για τις θέσεις ΔΕ είναι: ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές, ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Πληροφορικής, ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ Κοινωνικοί Φροντιστές, ΔΕ Εργατοτεχνίτες, ΔΕ Μάγειρες, ΔΕ Δομικών Έργων, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι, ΔΕ Ηλεκτρονικοί, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες, ΔΕ Θερμαστές, ΔΕ Μηχανολόγοι, ΔΕ Μηχανοτεχνίτες – Συντηρητές, ΔΕ Υδραυλικοί, ΔΕ Τεχνίτες Αλουμινίου, ΔΕ Ψυκτικοί, ΔΕ Οδηγοί, ΔΕ Ξυλουργοί, ΔΕ Αρτεργάτες, ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου και ΔΕ Προσωπικό Εστίασης. Οι ειδικότητες για τις θέσεις ΥΕ είναι:

 • ΥΕ Επιμελητών, ΥΕ Κλητήρων,
 • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων,
 • ΥΕ Τραπεζοκόμων,
 • ΥΕ Καθαριότητας Εσωτ. Χώρων/Εξωτ. Χώρων
 • και ΥΕ Κηπουρών.

34 θέσεις στον Δήμο Λευκάδας

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λευκάδας, που εδρεύει στη Λευκάδα της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, και συγκεκριμένα τους εξής:

 • 9 ΔΕ Οδηγών,
 • 5 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου,
 • 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων,
 • 1 ΔΕ Φυλάκων,
 • 13 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων
 • και 5 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε αυτοπροσώπως στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λευκάδας, Αντ. Τζεβελέκη και Υποσμηναγού Αθ. Κατωπόδη, Τ.Κ. 31100, Λευκάδα (τηλ. επικοινωνίας: 2645360525, 2645360570).

Ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε ατόμων (35) ατόμων για την κάλυψη ανταποδοτικού χαρακτήρα στον Δήμο Χερσονήσου, που εδρεύει στις Γούρνες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 10 ΔΕ Οδηγών,
 • 20 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων,
 • 5 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χερσονήσου, Γούρνες Ν. Ηρακλείου (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών), Τ.Κ. 70014, Λιμ. Χερσονήσου (τηλ. επικοινωνίας: 2813404663 και 2813404628 αντίστοιχα).

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 10 ΔΕ Οδηγών,
 • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
 • και 24 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καλαμάτας, Διεύθυνση Διοικητικών, Αθηνών 99, Τ.Κ. 24134, Καλαμάτα (τηλ επικοινωνίας: 27213 60637).

9 στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών

Το ΝΠΔΔ – Ίδρυμα «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 4 ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας,
 • 4 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων,
 • 1 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Αιτήσεις στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6 Πάτρα Αχαΐας, Τ.Κ. 26225 (τηλ. επικοινωνίας: 2610.279.238).


Πηγή


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ