Μειωμένο ωράριο: Τι ισχύει, πώς και πότε το δικαιούνται οι γονείς


Πόσες μέρες μπορούν να λείψουν οι γονείς και για τις σχολικές επιδόσεις παιδιών;

Πότε μπορεί κάποιος γονιός να πάρει μειωμένο ωράριο από την εργασία του και με ποιους όρους; Ανεξάρτητα από το είδος δραστηριότητας του άλλου γονέα, ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται, δικαιούνται, εναλλακτικά μεταξύ τους, την άδεια φροντίδας παιδιού.

Η άδεια αυτή χορηγείται για χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας μητρότητας ή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας του άρθρου 36 ή της γονικής άδειας του άρθρου 28, ως μειωμένο ωράριο και αφορά και άντρες και γυναίκες.

Πως χορηγείται η γονική άδεια

Ο γονιός που κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, δικαιούται είτε να προσέρχεται κατά μία ώρα αργότερα είτε να αποχωρεί κατά μία ώρα νωρίτερα κάθε ημέρα από την εργασία είτε να τη διακόπτει κατά μία ώρα ημερησίως, σύμφωνα με την αίτησή του. Εναλλακτικά, έπειτα από συμφωνία με τον εργοδότη το μειωμένο ωράριο μπορεί να χορηγείται με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα:

  • Μειωμένο ωράριο εργασίας κατά 2 ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και κατά 1 ώρα ημερησίως για τους επόμενους 6 μήνες.
  • Πλήρεις ημέρες άδειας, οι οποίες κατανέμονται σε εβδομαδιαία βάση
  • Ισόχρονη συνεχόμενη άδεια, χορηγούμενη ολόκληρη ή τμηματικά εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία ο/η εργαζόμενος/η δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
  • Με όποιον άλλον τρόπο συμφωνήσουν εργοδότες κι εργαζόμενοι

Την άδεια αυτή τη δικαιούνται και θετοί και ανάδοχοι γονείς υπό όρους

Οι θετοί και ανάδοχοι γονείς δικαιούνται επίσης να λάβουν την άδεια φροντίδας παιδιού από την ένταξή του στην οικογένεια και εφόσον δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ ετών.

Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης παιδιού χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας τέκνου παίρνει ο εργαζόμενος γονιός, που έχει την επιμέλεια του παιδιού, εκτός αν οι γονείς συμφωνήσουν διαφορετικά. Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές ως προς το περιεχόμενο υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, για το ποιος γονιός εκ των δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, σε περίπτωση που συμφωνούν να τη μοιραστούν, με γνωστοποίηση των συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων που θα κάνει χρήση τμήματος της άδειας ο καθένας τους.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους, σχετικές βεβαιώσεις. Η άδεια φροντίδας χορηγείται με αποδοχές και θεωρείται ως χρόνος εργασίας. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης η άδεια αυτή χορηγείται ανάλογα με τον ημερήσιο χρόνο εργασίας.

Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης παιδιού

Οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, έχουν δικαίωμα για κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 χρόνων να απουσιάζουν για το σχολείο των παιδιών. Η ρύθμιση αυτή αφορά γονείς, που τα παιδιά τους παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. Σ΄αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Η ρύθμιση αυτή αφορά παιδιά που φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή είναι ενταγμένα και παρακολουθούν προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) και ειδικά εκπαιδευτήρια.

Οι γονείς μπορούν υπό αυτήν την προϋπόθεση να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα, από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων εργάσιμων ημερών, κάθε χρόνο, με σκοπό να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, για την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης και γενικότερα της παρουσίας τους στο σχολείο.


Πηγή


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ