Προγράμματα επιμόρφωσης για δημοσίους υπαλλήλους – Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης θα βρουν ΕΔΩ όλες τις απαντήσεις.

Αναλυτικό οδηγό με ερωτήσεις-απαντήσεις έχει εκδώσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΑΑ) επί της διαδικασίας συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ινστιτούτου επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ).

Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ, μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Δ.Ε.Κ.Ο.

Υπάλληλοι που απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ των οποίων τη διοίκηση ορίζει κάποιο Υπουργείο ή άλλος φορέας του Δημοσίου, με συμβάσεις ιδιωτικού ορισμένου χρόνου

Ειδικοί Σύμβουλοι Αιρετών που απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Μετακλητοί υπάλληλοι (π.χ. Γενικοί Γραμματείς φορέων του Δημοσίου)

Εξαιρούνται οι συμβάσεις έργου και οι συμβάσεις stage.

Πως μπορώ να ενημερωθώ για τα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιεί το ΙΝ.ΕΠ;

Από τον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ: www.ekdd.gr/Προγράμματα Επιμόρφωσης/Αναζήτηση Προγραμμάτων

Πως μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα;

Από τον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ: www.ekdd.gr/ Προγράμματα Επιμόρφωσης/Αίτηση Συμμετοχής

Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα μπορώ να παρακολουθήσω;

Κάθε υπάλληλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει δύο αιτήσεις /εξάμηνο για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και να παρακολουθήσει έως τρία κατ΄ έτος.

Είμαι νεοδιοριζόμενος υπάλληλος. Τι πρέπει να κάνω για να παρακολουθήσω το επιμορφωτικό πρόγραμμα της εισαγωγικής εκπαίδευσης;

Ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος πρέπει να εγγραφεί στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία του ΙΝΕΠ για να αποκτήσει προσωπικό λογαριασμό και να συμπληρώσει αναλυτικά την καρτέλα «Προσωπικά Στοιχεία».

Ύστερα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία του, ώστε εκείνη να προβεί στο Αίτημα για Εισαγωγική Εκπαίδευση σε συνεννόηση με το Τμήμα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης του ΙΝΕΠ.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here