17 Ιουνίου 2024

ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑ

To ανέκδοτο της ημέρας με Αδάμ και Εύα: Τι είναι πονοκέφαλος;

To ανέκδοτο της ημέρας με Αδάμ και Εύα: Εν αρχή εποίησηε ο Θεός τον Αδάμ και του είπε "Κατέβα στην κοιλάδα" -"Τι είναι κοιλάδα ;"...

Τελευταίες Ειδήσεις