12 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ

Τι σημαίνει η υπέροχη λέξη «αναφανδόν»

Η ελληνική γλώσσα είναι γεμάτη με λέξεις που σπανίως χρησιμοποιούνται στην καθημερινή επικοινωνία. Αυτές οι λέξεις, παρά την ύπαρξή τους στο λεξιλόγιο, σπανίως ενσωματώνονται...

Τελευταίες Ειδήσεις