4 Μαρτίου 2024

α ντιμετώπιση

Τι είναι η διπολική διαταραχή και πως αντιμετωπίζεται;

Η διπολική διαταραχή είναι μια πάθηση ψυχικής υγείας που χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις στη διάθεση, την ενέργεια και τα επίπεδα δραστηριότητας ενός ατόμου, επηρεάζοντας...

Τελευταίες Ειδήσεις