ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου: Πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» ο οποίος από την 1η Νοεμβρίου 2023 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία αφορά αποκλειστικά συμβάσεις μεταξύ φυσικών προσώπων επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων...

Τελευταίες Ειδήσεις