4 Μαρτίου 2024

ΠΛΟΙΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ BAYCHIMO

Baychimo: Το πολυθρύλητο πλοίο-φάντασμα

Το πολυθρύλητο πλοίο-φάντασμα “Baychimo”, ένα ατμόπλοιο 1.300 τόνων, περιφερόταν ακυβέρνητο και δίχως πλήρωμα στον Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό. Το πλοίο αυτό ανήκε στην εταιρία “Hudson’s Bay...

Τελευταίες Ειδήσεις