18 Ιουνίου 2024

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αλλαγές από τον Οκτώβριο για συμβάσεις εργασίας και μισθούς

Η Ελληνική Κυβέρνηση προωθεί σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας στην υποχρεωτική μετάβαση προς τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ως τον πρωταρχικό μηχανισμό για τον καθορισμό...

Τελευταίες Ειδήσεις