4 Μαρτίου 2024

ΕΜΠΟΡΙΟ

Το παραεμπόριο βλάπτει σοβαρά την οικονομία

Οι απώλειες στην Ελλάδα από το παραεμπόριο και την πάσης μορφής πειρατεία φτάνουν το 1,3 δισ. ετησίως ενώ σε όλη την Ε.Ε. φτάνουν τα...

Fairtrade: Η παραγωγή και το εμπόριο από άλλη οπτική

Σε μια εποχή που ο άκρατος καταναλωτισμός και η επιβολή των όρων της αγοράς τόσο στον τρόπο παραγωγής όσο και στην κατανάλωση τείνουν να...

Τελευταίες Ειδήσεις