ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεκαπλασιασμός των ευρωπαϊκών δαπανών για AR / VR έως το 2022

Σε μια άκρως δυναμική αγορά εξελίσσεται η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (Virtual και Augmented Reality -AR / VR) σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δαπάνες για...

Τελευταίες Ειδήσεις