25 Ιουνίου 2024

ΑΙΤΗΜΑ

Πού διαφέρει το “αίτημα” από την “αίτηση”;

Το αίτημα και η αίτηση είναι λέξεις ομόρριζες – έχουν δηλαδή κοινή ρίζα – αλλά διαφέρουν ως προς τη σημασία τους. Για να μην...

Πού διαφέρει το “αίτημα” από την “αίτηση”;

Το αίτημα και η αίτηση είναι λέξεις ομόρριζες – έχουν δηλαδή κοινή ρίζα – αλλά διαφέρουν ως προς τη σημασία τους. Για να μην...

Τελευταίες Ειδήσεις