24 Ιουλίου 2024

ΦΩΣ

Φως ίσον αγάπη κι αγάπη ίσον φως

Ξύπνησα νωρίς, τα πάντα έξω ήταν άσπρα. Ντύθηκα ζεστά και κατέβηκα στη θάλασσα. Ήξερα ακριβώς τι θ΄ αντικρίσω, το είχα εξάλλου καδράρει νοερά κατά...

Φως και σκιά: Σκιάς όναρ άνθρωπος

Ανιχνεύοντας τη βαθύτερη ουσία της πραγματικότητας και διερευνώντας τα μυστικά δώματά της εύκολα διαπιστώνουμε τα ζεύγη των αντιθέτων που τη συνθέτουν. Μερικά από αυτά...

Φως ίσον αγάπη κι αγάπη ίσον φως

Ξύπνησα νωρίς, τα πάντα έξω ήταν άσπρα. Ντύθηκα ζεστά και κατέβηκα στη θάλασσα. Ήξερα ακριβώς τι θ΄ αντικρίσω, το είχα εξάλλου καδράρει νοερά κατά...

Φως και σκιά: Σκιάς όναρ άνθρωπος

Ανιχνεύοντας τη βαθύτερη ουσία της πραγματικότητας και διερευνώντας τα μυστικά δώματά της εύκολα διαπιστώνουμε τα ζεύγη των αντιθέτων που τη συνθέτουν. Μερικά από αυτά...

Φως ίσον αγάπη κι αγάπη ίσον φως

Ξύπνησα νωρίς, τα πάντα έξω ήταν άσπρα. Ντύθηκα ζεστά και κατέβηκα στη θάλασσα. Ήξερα ακριβώς τι θ΄ αντικρίσω, το είχα εξάλλου καδράρει νοερά κατά...

Φως και σκιά: Σκιάς όναρ άνθρωπος

Ανιχνεύοντας τη βαθύτερη ουσία της πραγματικότητας και διερευνώντας τα μυστικά δώματά της εύκολα διαπιστώνουμε τα ζεύγη των αντιθέτων που τη συνθέτουν. Μερικά από αυτά...

Τελευταίες Ειδήσεις