17 Ιουνίου 2024

ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΒΑΣΑΝΑ

Γερόντων βάσανα στην αρχαία Ελλάδα

Στην Αρχαία Ελλάδα, οι άνθρωποι σπάνια ξεπερνούσαν τα πενήντα χρόνια ζωής. Όσοι δηλαδή κατάφερναν να μεγαλώσουν, καθώς το ποσοστό της παιδικής θνησιμότητας ήταν πολύ...

Τελευταίες Ειδήσεις