16 Ιουλίου 2024

ΚΑΡΑΝΟΣ

Ποιός ήταν ο Κάρανος, ο Γενάρχης των Μακεδόνων. Αυτά που δεν διδάσκονται στα σχολεία

Στην ελληνική μυθολογία ο Κάρανος ήταν ο μυθικός γενάρχης του βασιλικού οίκου της Μακεδονίας. Ο Κάρανος αναφέρεται για πρώτη φορά από τον Θεόπομπο. Οι...

Τελευταίες Ειδήσεις