20 Απριλίου 2024

ΚΕΡΑΛΑ

Κεράλα: Το ανερχόμενο hot spot της Ινδίας!

Το ανερχόµενο trend της Ινδίας, η πολιτεία Κεράλα (Kerala) ή αλλιώς η «Χώρα του Θεού» στη Νοτιοδυτική Ινδία δεν έχει µετατραπεί τυχαία σε έναν...

Κεράλα: Το ανερχόμενο hot spot της Ινδίας!

Το ανερχόµενο trend της Ινδίας, η πολιτεία Κεράλα (Kerala) ή αλλιώς η «Χώρα του Θεού» στη Νοτιοδυτική Ινδία δεν έχει µετατραπεί τυχαία σε έναν...

Τελευταίες Ειδήσεις