21 Ιουλίου 2024

ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

Ένας Μινωϊκὸς Λαβύρινθος στην Ινδία!

Λαβύρινθος 2.000 ἐτῶν ποὺ ἀνεκαλύφθη στην Ἰνδία, ἐμφανίζει τὸ ἴδιο σχῆμα μὲ τὸν Ἑλληνικὸ Λαβύρινθο τοῦ 1200 π.Χ. Οἱ λαβύρινθοι εἶναι σίγουρα μιὰ ἀπὸ τὶς...

Τελευταίες Ειδήσεις