20 Απριλίου 2024

ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΖΩΑ

Παχύσαρκα πολλά κατοικίδια ζώα – ζυγίζουν 20-30% περισσότερο

Στη Γερμανία, τη χώρα της ευμάρειας, το 20% των κατοικιδίων ζυγίζει αρκετά πάνω από το κανονικό βάρος τους. Η τάση είναι αυξητική και παρατηρείται...

Παχύσαρκα πολλά κατοικίδια ζώα – ζυγίζουν 20-30% περισσότερο

Στη Γερμανία, τη χώρα της ευμάρειας, το 20% των κατοικιδίων ζυγίζει αρκετά πάνω από το κανονικό βάρος τους. Η τάση είναι αυξητική και παρατηρείται...

Παχύσαρκα πολλά κατοικίδια ζώα – ζυγίζουν 20-30% περισσότερο

Στη Γερμανία, τη χώρα της ευμάρειας, το 20% των κατοικιδίων ζυγίζει αρκετά πάνω από το κανονικό βάρος τους. Η τάση είναι αυξητική και παρατηρείται...

Τελευταίες Ειδήσεις