ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Οι πόλεις του μέλλοντος δε θα έχουν αυτοκίνητα

0ι πόλεις μπορούν να ζήσουν χωρίς τα αυτοκίνητα. Είναι δύσκολο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, οφείλουν όμως να προσαρμοστούν στις...

Τελευταίες Ειδήσεις