16 Απριλίου 2024

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Η επανάσταση στην στρατιωτική τέχνη: 16ος – 17ος αιώνας

Οι εξελίξεις στην πολεμική τέχνη είναι πάντοτε αλληλένδετες με τις αντίστοιχες εξελίξεις στην κοινωνία και στη οικονομία. Από τις κλειστές, κοινωνικά και οικονομικά κοινωνίες...

Τελευταίες Ειδήσεις