26 Μαΐου 2024

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

“Βίοι Παράλληλοι” του Κώστα Χρονόπουλου

Δύο Πρωθυπουργών μας οι οποίοι κυβέρνησαν (επειδή ενέπαιξαν τους ψηφοφόρους)  και μας διέσυραν διεθνώς. του Κώστα Δημ. Χρονόπουλου (Αρθρογράφου – Σχολιογράφου) Ο τότε -περιφερόμενος  πορφυρογέννητος στα διεθνή...

Τελευταίες Ειδήσεις