19 Ιουλίου 2024

ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ

Υστεροσαλπιγγογραφία: Ένα πολύτιμο εργαλείο κατά της υπογονιμότητας

Περισσότερες από τρεις στις δέκα υπογόνιμες γυναίκες έχουν βλάβες ή δυσμορφίες στη μήτρα ή στις ωοθήκες τους, που δυσκολεύουν ή καθιστούν απαγορευτική τη σύλληψη...

Υστεροσκόπηση: Ο ρόλος της πριν από την εξωσωματική γονιμοποίηση

Η υστεροσκόπηση είναι μια επέμβαση κατά τη διάρκεια της οποίας ένα υστεροσκόπιο εισέρχεται διακολπικά μέσα στη μήτρα. Είναι ένα άριστο διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο...

Υστεροσαλπιγγογραφία: Ένα πολύτιμο εργαλείο κατά της υπογονιμότητας

Περισσότερες από τρεις στις δέκα υπογόνιμες γυναίκες έχουν βλάβες ή δυσμορφίες στη μήτρα ή στις ωοθήκες τους, που δυσκολεύουν ή καθιστούν απαγορευτική τη σύλληψη...

Υστεροσκόπηση: Ο ρόλος της πριν από την εξωσωματική γονιμοποίηση

Η υστεροσκόπηση είναι μια επέμβαση κατά τη διάρκεια της οποίας ένα υστεροσκόπιο εισέρχεται διακολπικά μέσα στη μήτρα. Είναι ένα άριστο διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο...

Τελευταίες Ειδήσεις