Η τεχνολογία του Blockchain μπορεί να σώσει το περιβάλλον


Σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον μπορούν να προσφέρουν οι εφαρμογές, που στηρίζονται στην τεχνολογία του Blockchain. Συγκεκριμένα, η σωστή αξιοποίηση του Blockchain μπορεί να οδηγήσει στην μετάβαση σε πιο “καθαρές” αποκεντρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, την απελευθέρωση φυσικού κεφαλαίου και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων.

Τα οφέλη ποικίλουν από την αποκεντρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων, όπως η ενέργεια και το νερό, έως τη δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων με περισσότερη διαφάνεια για την επίτευξη μεγαλύτερης βιωσιμότητας, και την παροχή νέων μηχανισμών για την άντληση τρισεκατομμυρίων δολαρίων απαραίτητα για την επίτευξη χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Μελέτη της PwC με τίτλο “Building blockchains for a better planet”, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και παρουσιάστηκε στο Global Climate Action Summit, εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι παγκόσμιες πλατφόρμες μπορούν να λειτουργήσουν ως “εκκολαπτήρια” για οικοσυστήματα blockchain.

Επί του παρόντος εξετάζονται λύσεις, που βασίζονται στο Blockchain, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. Οι λύσεις αυτές θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων, όπως είναι για παράδειγμα η ιχνηλασιμότητα των ψαριών “από τη θάλασσα στο πιάτο” ή αγαθών, όπως το φοινικέλαιο, το μοσχάρι και η σόγια “από τον αγρό στο πιάτο”. Η διαφάνεια αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη καταναλωτικών αποφάσεων, τη διαμόρφωση των πρακτικών που εφαρμόζονται στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την θέσπιση νέων μηχανισμών διακυβέρνησης.

Ευκαιρίες
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εφαρμογές που στηρίζονται στην τεχνολογία Blockchain παρουσιάζουν ευκαιρία για αξιοποίηση με απόδοση σημαντικών οφελών για το περιβάλλον. Από αξιόπιστες εφοδιαστικές αλυσίδες που λειτουργούν βάσει διαφάνειας έως την παροχή κινήτρων για βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή ή ακόμα και την στήριξη της μετάβασης σε αποκεντρωμένα συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την ενέργεια, το νερό και την κινητικότητα.

“Αν μας έχει διδάξει κάτι η ιστορία, αυτό είναι ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν συμβαίνουν αυτόματα. Απαιτούν εκούσια συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών, από τις βιομηχανίες τεχνολογίας ως τους υπεύθυνους χάραξης περιβαλλοντικών πολιτικών. Οι νέες πλατφόρμες είναι απαραίτητες για να στηρίξουν τους ενδιαφερόμενους αυτούς στην προώθηση όχι απλά μιας τεχνολογικής εφαρμογής, αλλά μιας μεταβολής στα συστήματα που θα επιτρέψει την πραγματική επικράτησή της”, σημειώνει ο Επικεφαλής του Κέντρου για τα Παγκόσμια Δημόσια Αγαθά του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, κ. Dominic Waughray.

Η έκθεση “Building block(chain)s for a better planet” αποτελεί μέρος μια σειράς εκθέσεων του project “Fourth Industrial Revolution for the Earth”, που διεξάγεται σε συνεργασία με το World Economic Forum Centre for the Fourth Industrial Revolution.

ΠΗΓΗ


Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ